Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 273-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh cước vận tải hành khách và hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 273-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 04/12/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 273-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 273-HĐBT NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HOÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thi hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 10-8-1985 của Bộ Chính trị về việc phê chuẩn các phương án giá và lương;
Căn cứ Điều lệ quản lý giá ban hành kèm theo Nghị định số 33-HĐBT ngày 27-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng;
Tiếp theo các Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 244-HĐBT và số 245-HĐBT ngày 20-9-1985 về giá bán lẻ hàng tiêu dùng, cước vận tải hành khách và cước bưu điện;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh cước vận tải hành khách và cước vận tải hàng hoá như sau:

A. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

a. Đường sắt:

+ Tầu nhanh liên tỉnh - tầu suốt: 0,16 đồng/HK-km + Tầu địa phương (tầu chợ): 0,14 đồng/HK-km

b. Ô-tô ca: 0,15 đồng/HK-km

c. Ô-tô buýt: 0,10 đồng/HK-km

Học sinh, sinh viên đi học hàng ngày được giảm 50% giá vé.

d. Đường sông: 0,12 đồng/HK-km

B. VẬN TẢI HÀNG HOÁ:

a. Đường sắt: 0,60 đồng/tấn-km

b. Ô-tô: 1,2 đồng/tấn km

c. Đường sông: 0,45 đồng/tấn-km d. Đường biển: 0,30 đồng/tấn-km

đ. Biển pha sông: 0,45 đồng/tấn-km

Cước vận tải hàng hoá chỉ tính tiền thuê phương tiện vận tải, không được tính gộp các phí khác như tiền phạt, tiền kiểm soát v.v...

Điều 2.- Trên cơ sở các mức cước chuẩn trên đây, Bộ Giao thông vận tải cùng Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu công bố mức cước cụ thể trên các loại đường, các bậc hàng và các phương tiện vận tải thuộc quyền quản lý của mình.

Đối với giá cước vận tải đường ô-tô, đường sông, những địa phương nào điều kiện vận tải thuận lợi hơn, giá thành vận tải thấp hơn, có thể quy định cước vận tải hành khách và hàng hoá thấp hơn mức cước quy định ở Điều 1. Ngược lại, trên những tuyến đường điều kiện vận tải khó khăn, giá thành vận tải cao hơn, có thể quy định cước vận tải hành khách và hàng hoá cao hơn, tối đa không quá 10% so với mức cước quy định ở Điều 1 (chủ yếu đối với các tỉnh từ Bình Trị Thiên trở ra).

Điều 3.- Các ngành vận tải Trung ương và địa phương được giữ lại toàn bộ khấu hao cơ bản và mức lợi nhuận đủ lập 3 quỹ, đồng thời ra sức phấn đấu hạ giá thành vận tải để góp phần tích luỹ cho ngân sách Nhà nước.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-1985, thay thế mức cước vận tải hành khách và hàng hoá quy định tại Quyết định số 244-HĐBT và 245-HĐBT ngày 20-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 5.- Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 273-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh cước vận tải hành khách và hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375
DMCA.com Protection Status