Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 270-TM/QLTT năm 1995 ban hành mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 270-TM/QLTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 30/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 270-TM/QLTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU ẤN CHỈ SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 30 tháng 11 năm 1989;
Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 10-CP ngày 23-1-1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;
Để thống nhất phát hành, sử dụng và quản lý các loại ấn chỉ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng quản lý thị trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành các loại ấn chỉ sử dụng thống nhất trong lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường như sau:

1. Biên bản kiểm tra thị trường;

2. Biên bản vi phạm hành chính về quản lý thị trường;

3. Biên bản làm việc;

4. Quyết định tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện, giấy tờ liên quan đến vụ vi phạm;

5. Biên bản tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện, giấy tờ liên quan đến vụ vi phạm;

6. Biên bản họp Hội đồng xử lý hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

7. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

8. Quyết định chuyển giao hàng hoá, tang vật, phương tiện, hồ sơ vi phạm hành chính;

9. Biên bản giao nhận hồ sơ vi phạm, hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về quản lý thị trường;

10. Biên bản tiêu huỷ hàng hoá, tang vật vi phạm hành chính;

(Các ấn chỉ trên có mẫu cụ thể đính kèm Quyết định này)*.

Điều 2.- Giao cho Cục Quản lý thị trường hướng dẫn việc phát hành, sử dụng và quản lý các loại ấn chỉ trên đối với lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường cả nước đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 3.- Các ấn chỉ này phải được quản lý chặt chẽ. Nghiêm cấm việc sử dụng ấn chỉ trái mục đích quy định. Người nào lợi dụng ấn chỉ của Nhà nước để mưu lợi cá nhân và để thất thoát không có lý do chính đáng thì ngoài việc bồi thường thiệt hại về vật chất, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Pháp chế và Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Không in các mẫu ấn chỉ.

 

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 270-TM/QLTT

Hanoi, March 30, 1995

 

DECISION

ON ISSUING PRINTED FORMS USED BY THE MARKET MANAGEMENT FORCE IN INSPECTING, SUPERVISING AND IMPOSING ADMINISTRATIVE FINES

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Ordinance on the 30th of November 1989 on handling administrative violations;
Pursuant to Decree No.95-CP on the 4th of December 1993 of the Government defining the function, tasks, powers and organization of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decree No.10-CP on the 23rd of January 1995 on the organization, tasks and powers of the Market Management Department;
In order to ensure a unified issue, use and management of various kinds of printed forms in the inspection, supervision and handling of administrative violations by the Market Management Force;
At the proposal of the Director of the Market Management Department,

DECIDES :

Article 1.- To issue the following printed forms for uniform use by the force inspecting and supervising the market :

1. Report on market control;

2. Report on administrative violation of market management;

3. Work report;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 270-TM/QLTT năm 1995 ban hành mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44