Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 238-CT năm 1989 về việc lập bảng giá cố định mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 238-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 09/09/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238-CT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ vào yêu cầu quản lý kinh tế;
Xét bảng giá cố định năm 1982 ban hành theo Quyết định số 88-CT ngày 4-4-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến nay không còn phù hợp nữa;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành lập bảng giá cố định mới thay thế cho bảng giá cố định năm 1982 để áp dụng từ năm 1990.

Điều 2. Bảng giá cố định mới dùng làm căn cứ tính toán, xác định tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế trong phạm vi cả nước, các thành phần kinh tế, các ngành, các cấp và các vùng lãnh thổ.

Điều 3. Thành lập Ban chỉ đạo lập bảng giá cố định mới ở trung ương gồm:

Trưởng ban:

- Đồng chí Lê Văn Toàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Các Uỷ viên:

- Đồng chí Lê Xuân Trinh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Đồng chí Nguyễn Tam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước;

- Đồng chí Hồ Tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ban chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm xây dựng phương án lập bảng giá cố định mới, chỉ đạo và hướng dẫn các Bộ, Tổng cục, các tỉnh, thành phố thực hiện; tổng hợp thành bảng giá cố định mới vào tháng 12-1989 và trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê chuẩn, ban hành vào quý I năm 1990.

Ban Chỉ đạo Trung ương được lập một tổ chuyên viên biệt phái đặt tại Tổng cục Thống kê gôm một số chuyên viên của Tổng cục Thống kê và các cơ quan thành viên (Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính).

Các đồng chí Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thành lập tổ chuyên viên giúp việc, thực hiện các hướng dẫn về xây dựng bảng giá cố định và báo cáo cho Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá cố định của Trung ương danh mục và mức giá của sản phẩm hàng hoá theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Điều 4. Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đồng chí Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 238-CT năm 1989 về việc lập bảng giá cố định mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41