Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1783/2003/QĐ-BTM về việc giá bán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1783/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 19/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1783/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1783/2003/QĐ-BTM NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ BÁN XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp của thị truờng xăng dầu thế giới, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm thời chưa áp dụng quy định cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán với biên độ 10% đối với xăng và 5% đối với các mặt hàng xăng dầu khác so với giá định hướng do Bộ Tài chính công bố tại Khoản 3 Điều 11 Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hnàh kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ cho dến khi có Quyết định mới.

Điều 2: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện quyết định này;

Điều 3: Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường Trong nước, Cục truởng Cục Quản lý Thị truờng, Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiẹu lực từ ngày 01/01/2004

 

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1783/2003/QD-BTM

Hanoi, December 19, 2003

 

DECISION

REF: SELLING PRICE FOR PETROLEUM PRODUCTS.

MINISTER OF TRADE

Refers to the Governmental Decree 95/CP dated December 4th,1993 on determination of functions, tasks, powers and organizing structure of the Ministry of Trade;
Wishes to ensure the stabilization of the petroleum market while world market is facing complicated challenges, upon submission a report to the Prime Minister and further be delegated by Him;

HEREBY DECIDES:

Article I:

Until new Decision is made, temporarily do not apply those regulations which allow enterprises trading petroleum products to increase selling price no more than 10% as to petrol and 5% as to other oil products based on guiding price provided by the Ministry of Finance in its Regulations of Petroleum products Management, at para. 3 Art.11, attached to the Prime Ministers Decision No.187/2003/QĐ-TTg dated 15th September, 2003.

Article II:

The enterprises trading petroleum products in accordance with the Prime Ministers Decision No.187/2003/QĐ-TTg dated 15th September, 2003 are bound to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1783/2003/QĐ-BTM về việc giá bán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741
DMCA.com Protection Status