Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159-QĐ năm 1992 về việc thống nhất sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 159-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Đặng Hữu
Ngày ban hành: 16/12/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159-QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THỐNG NHẤT SỬ DỤNG ĐƠN VỊ DUNG TÍCH (LÍT, M3) TRONG GIAO NHẬN VÀ HẠCH TOÁN XĂNG DẦU 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Pháp lệnh đo lường và Quy định về việc thực hiện Pháp lệnh đo lường ban hành kèm theo Nghị định số 115-HĐBT ngày 13-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (được thông báo trong công văn số 763-PPLT ngày 11-11-1992 của Văn phòng Chính phủ) giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét đề án của Bộ Thương mại, ban hành quyết định về việc sử dụng đơn vị đo lường trong giao nhận, hạch toán xăng dầu;
Căn cứ vào những ý kiến nhất trí của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, bộ Tài chính, Ban Vật giá Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu như sau:

1- Khi giao nhận xăng dầu thông qua các phương tiện như bể chứa, tầu dầu, xà lan, vagông đường sắt thì đo lường giao nhận và hạch toán được tiến hành theo đơn vị dung tích (lít, m3) ở nhiệt độ chuẩn 15 độ C.

2- Khi giao nhận xăng dầu thông qua các phương tiện ô tô xi-téc, cột bơm, bình chuẩn và các phương tiện đo lường hợp pháp khác (để bán lẻ) thì đo lường giao nhận và hạch toán được tiến hành theo đơn vị dung tích (lít, m3) ở nhiệt độ thực tế.

Điều 2. Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thực hiện Quyết định này từ ngày 1-1-1993.

Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp cùng các cơ quan liên quan của Bộ Thương mại, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước sớm tổ chức nghiên cứu và đề nghị ban hành trong quý I năm 1993 Quy chế giao nhận và hoạch toán xăng dầu và các Tiêu chuẩn Việt Nam về các bảng đo dung tích xăng dầu chuyển đổi theo tiêu chuẩn ASTM/API/IP để thực hiện đúng Quyết định này.

Trong khi chưa ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam, cho phép tạm thời được sử dụng các hàng chuyển đổi theo tiêu chuẩn ASTM/API/IP.

 

 

Đặng Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159-QĐ năm 1992 về việc thống nhất sử dụng đơn vị dung tích (lít, m3) trong giao nhận và hạch toán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.661
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122