Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1458/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007

Số hiệu: 1458/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nguyễn Văn Kim
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/2007/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007 giao tại Quyết định số 2826/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 76/HĐND-TH ngày 12/6/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 671/SKHĐT-TH ngày 13/7/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007 như sau:

1. Thay đổi đơn vị thực hiện dự án.

STT

Chương trình, dự án

Đơn vị thực hiện (Chủ đầu tư) tại QĐ số 2826/2006/QĐ-UBND

Điều chỉnh lại là

1

Chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình:

 

 

-

“Nâng cao chất lượng dịch vụ”

Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em

Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

2

DA đường tỉnh lộ Quốc lộ 3 - Điềm Thụy, huyện Phú Bình (Giai đoạn II)

UBND huyện Phú Bình

Sở Giao thông Vận tải

2. Điều chỉnh danh mục dự án.

STT

Danh mục dự án theo QĐ số 2826/2006/QĐ-UBND

Điều chỉnh lại là

Ghi chú

1

Đường nội thị thị xã Sông Công - Hạng mục: Cầu vượt Sông Công

Đường giao thông thị xã Sông Công - Hạng mục: Cầu vượt Sông Công

Nguồn vốn NQ 37/TW (STT 6 trang 72)

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch tại QĐ 2826/2006/ QĐ-UBND

Kế hoạch điều chỉnh

1

Chương trình Giáo dục - Đào tạo (Mục 7.1- Phụ lục số 17 - Biểu 4 – trang 47). Hỗ trợ tăng cường đào tạo nghề

 

 

-

Trung tâm Dạy nghề - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

800

200

-

Trung tâm Dạy nghề Thị xã Sông Công

100

300

-

Trung tâm Dạy nghề huyện Đồng Hỷ

200

300

-

Trung tâm Dạy nghề huyện Định Hoá

0

300

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2826/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Các ngành kinh tế tổng hợp thuộc tỉnh hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư tổ chức thực hiện cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, các chủ đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Thị xã Sông Công và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1458/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.822
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235