Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM về việc quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường EU năm 1999 do Chủ tịch Hội đồng đấu thầu Bộ thương mại ban hành

Số hiệu: 1406/1998/QĐ/BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 17/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1406/1998/QĐ/BTM

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU BỘ THƯƠNG MẠI SỐ1406/1998/QĐ/BTM NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 QUI ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH HÀNG DỆT, MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU NĂM 1999

Căn cứ Quyết định số 1349/BTM/QĐ ngày 7/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may;
Căn cứ Quyết định số 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 của Bộ Thương mại về việc ban hành Qui chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may, xuất khẩu vào thị trường có qui định hạn ngạch;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/1998/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 12/10/1998 của Bộ Thương mại - Bộ kế hoạch đầu tư và Bộ Công tư qui định giao hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có qui định hạn ngạch;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố danh mục, số lượng hạn ngạch, giá chào thầu của từng mặt hàng (Cat.), và số lượng tối đa cho một đơn đăng ký dự thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 1999, như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may phải nộp lệ phí dự thầu và tiền ký qũy dự thầu cho một mặt hàng (Cat.) dự thầu như sau:

Lệ phí dự thầu: 50.000,00 đồng Việt nam.

Tiền ký quỹ dự thầu: 2.000.000,00 đồng Việt nam.

Tiền lệ phí dự thầu dùng để trang trải cho công tác chuẩn bị và tổ chức đấu thầu (in ấn, phát hành, gửi tài liệu, hồ sơ và các chi phí phục vụ công tác đấu thầu...).

Tiền ký quỹ dự thầu chuyển vào tài khoản của Bộ Thương mại số 361-111-000-725 Tại Ngân hàng Ngoại thương TW.

Điều 3:

Thời gian đăng ký dự thầu: từ ngày 01/12/1998 đến ngày 14/12/1998.

Thời gian mở thầu ngày: 15/12/1998.

Địa điểm mở thầu: Trụ sở Bộ Thương Mại - 21 Ngô Quyền - Hà Nội.

Các cơ quan, doanh nghiệp chứng kiến mở thầu: Đại diện Sở thương mại Hà Nội, TP HCM, hội Công thương TP Hồ Chí Minh, phòng Thương mại và CNVN, tổng Công ty dệt, may Việt nam, BáoThương mại, Báo Đầu tư, Báo Công Nghiệp, Báo Tài chính.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng đấu thầu và các Doanh nghiệp tham gia dự đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HẠN NGẠCH CÁC MẶT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU ĐƯỢC ĐƯA RA ĐẤU THẦU NĂM 1999
(Kèm theo Quyết định số 1406/1998/QĐ/BTM ngày 17 tháng 11 năm 1998)

Mặt hàng

Cat

Đơn

vị tính

Số lượng

hạn ngạch

đấu thầu

Số lượng tối đa được

đăng ký

dự thầu

Giá chào

thầu

(USD/chiếc/bộ)

1. Áo len, áo dệt kim

5

Chiếc

240.000

30.000

0,05

2. Quần

6

Chiếc

280.000

40.000

0,05

3. Áo sơ mi nữ

7

Chiếc

210.000

30.000

0,05

4. Áo khoác nữ

15

Chiếc

25.000

10.000

0,40

5. Jacket

21

Chiếc

1.400.000

50.000(1)

100.000(2)

150.000(3)

0,25

0,25

0,25

6. Áo dài nữ

26

Chiếc

80.000

20.000

0,05

7. Bộ quần áo thể thao

73

Bộ

50.000

20.000

0,10

Ghi chú:

1): Đối với các doanh nghiệp có số máy may công nghiệp 1 kim dưới 500 chiếc

(2): Đối với các doanh nghiệp có số máy may công nghiệp 1 kim từ 500-1.000 chiếc

(3): Đối với các doanh nghiệp có số máy may công nghiệp 1 kim từ 1.000 chiếc trở lên

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM về việc quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường EU năm 1999 do Chủ tịch Hội đồng đấu thầu Bộ thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status