Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 129/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, GIAI ĐOẠN 2004-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố : số 105/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 106/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 05/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tại Tờ trình số 115/TT-UB ngày 05 tháng 3 năm 2004, số 151/TT-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 và số 174/TT-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 ; Tờ trình của Sở Văn hóa và Thông tin số 568/TT-SVHTT ngày 22 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005, nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

1.1- Dịch vụ khiêu vũ :

1.1.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 01 điểm.

1.1.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 01 điểm (Câu lạc bộ khiêu vũ Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp).

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động khiêu vũ.

1.2- Dịch vụ karaoke :

1.2.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 32 điểm, gồm có :

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 27 điểm ;

+ Số điểm đã ngưng hoạt động : 05 điểm.

1.2.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động 37 điểm, gồm có :

+ Số điểm tiếp tục hoạt động 27 điểm (trong đó có 07 điểm phải di dời địa điểm) ;

+ Số điểm cấp mới 10 điểm (tại các phường 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 và 17).  

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề : 05 điểm.

1.3- Dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình :

1.3.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 150 điểm, gồm có :

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 97 điểm ;

+ Số điểm đã ngưng hoạt động : 53 điểm.

1.3.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 97 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình.

c) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề : 53 điểm.

1.4- Dịch vụ bán băng đĩa nhạc :

1.4.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 152 điểm.

1.4.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 152 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán băng đĩa nhạc.

1.5- Dịch vụ trò chơi điện tử :

1.5.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 110 điểm.

1.5.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 110 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử.

1.6- Dịch vụ in lụa :

1.6.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 52 điểm.

1.6.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm cho phép hoạt động : 60 điểm, gồm có :

+ Số điểm tiếp tục hoạt động : 52 điểm;

+ Số điểm cấp mới : 08 điểm (tại các phường 1, 7, 13, 15, 16, 17).

1.7- Dịch vụ vi tính :

1.7.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 115 điểm.

1.7.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm cho phép hoạt động : 130 điểm, gồm có :

+ Số điểm tiếp tục hoạt động : 115 điểm ;

+ Số điểm cấp mới : 15 điểm (tại các phường 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13 và 15).

1.8- Dịch vụ xoa bóp :

1.8.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 03 điểm.

1.8.2- Quy hoạch :

 a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 03 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp.

c) Không phát sinh mới kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp trên 11 tuyến đường : Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, hẻm Cây Trâm. Trừ trường hợp cấp mới được quy định ở điểm b.

1.9- Dịch vụ cà phê giải khát :

1.9.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 212 điểm.

1.9.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 212 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ cà phê giải khát.

c) Không phát sinh mới kinh doanh ngành nghề dịch vụ cà phê giải khát trên 11 tuyến đường : Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, hẻm Cây Trâm.

1.10- Dịch vụ lưu trú khách sạn:

1.10.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 16 điểm.

1.10.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 21 điểm, gồm có :

+ Số điểm tiếp tục hoạt động : 16 điểm ;

+ Số điểm cấp mới : 05 điểm (tại các phường 3, 11, 12).

b) Chỉ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn có quy mô từ 10 phòng trở lên.

1.11- Dịch vụ lưu trú nhà trọ :

1.11.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 08 điểm.

1.11.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 08 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề lưu trú nhà trọ.

1.12- Dịch vụ hớt tóc thanh nữ (hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ) :

1.12.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm đã cấp phép : 29 điểm.

1.12.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm cho phép hoạt động : 29 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ hớt tóc thanh nữ.

c) Không phát sinh mới kinh doanh ngành nghề dịch vụ hớt tóc thanh nữ trên 11 tuyến đường : Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, hẻm Cây Trâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tổ chức kinh doanh các ngành nghề nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận
- Lưu (VX/P
)
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND.TP
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Các Đoàn thể thành phố  
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện  
- Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/T)

TM. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VĂN HÓA - XÃ HỘI “NHẠY CẢM”DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, GIAI ĐOẠN 2004-2005
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2004/QĐ-UBngày 07 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status