Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 116/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC MÁY CỦA CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 442/SXD-VP ngày 25/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lộ trình điều chỉnh giá nước máy của Công ty Cấp thoát nước Bình Định cung cấp cho các đối tượng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh như sau:

ĐVT: đồng/1m3

Đối tượng sử dụng nước

Từ ngày 01/01/2007

Từ ngày 01/01/2008

Từ ngày 01/01/2009

1. Sinh hoạt hộ dân cư

3.400

4.100

4.700

2.Cơ quan hành chính sự nghiệp

4.400

5.300

6.200

3. Hoạt động sản xuất vật chất

5.300

6.400

7.400

4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ

10.500

12.700

15.800

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Công ty Cấp thoát nước Bình Định thực hiện lộ trình điều chỉnh giá nước máy được phê duyệt tại Điều 1 và thực hiện trích khấu hao theo quy định để hoàn trả vốn vay cho Bộ Tài chính. Đồng thời tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, và nhân dân biết về việc điều chỉnh giá nước máy để tạo sự đồng tình, ủng hộ khi triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007 và thay thế Quyết định số 102/2005/QĐ-UBND ngày 30/8/2005 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 quy định lộ trình điều chỉnh giá nước máy của Công ty Cấp thoát nước Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149