Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2000/QĐ-BVGCP về giá giới hạn bán lẻ tối đa khí hóa lỏng (LPG) dân dụng do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/2000/QĐ-BVGCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2000/QĐ-BVGCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ GIỚI HẠN BÁN LẺ TỐI ĐA KHÍ HÓA LỎNG (LPG) DÂN DỤNG

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ:

Căn cứ Nghị định số: 01/CP, ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số: 647/VPCP-DK , ngày 24 tháng 02 năm 2000 về việc giá khí hóa lỏng (LPG);
Sau khi trao đổi với các ngành liên quan:
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá giới hạn bán lẻ tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho 1 ki lô gam LPG dân dụng ở một số thị trường chính như sau:

Thành phố Hà Nội: 8.600 đồng (tám nghìn sáu trăm đồng);

Thành phố Đà Nẵng: 8.600 đồng (tám nghìn sáu trăm đồng);

Thành phố Hồ Chí Minh: 8.000 đồng (tám nghìn đồng);

Điều 2. Thẩm quyền quy định giá LPG:

2.1 Tại thị trường chính các đơn vị kinh doanh LPG được quyền quyết định mức giá bán buôn và bán lẻ LPG trong từng thời điểm phù hợp với giá vốn và giá thị trường nhưng không được vượt mức giá giới hạn tối đa quy định tại Điều 1 của quyết định này.

2.2 Tại các thị trường khác (ngoài thị trường chính) giá bán lẻ LPG do các doanh nghiệp kinh doanh LPG quy định theo nguyên tắc tối đa bằng bán lẻ ở 1 số thị trường chính nêu trên cộng thêm chi phí vận tải hợp lý.

Điều 3. Mức giá bán lẻ LPG dân dụng quy định tại các điều nói trên đã bao gồm chi phí để giao LPG đến người sử dụng.

Trường hợp giá cả LPG trên thị trường có nhiều biến động, các doanh nghiệp kinh doanh LPG có trách nhiệm điều hòa cung cấp, bình ổn giá LPG. Nếu cần điều chỉnh giá bán do giá vốn LPG tăng lên thì các doanh nghiệp kinh doanh LPG chịu trách nhiệm lập phương án giá kiến nghị Nhà nước xử lý.

Điều 4. Các doanh nghiệp kinh doanh LPG chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổng đại lý, đại lý, các cửa hàng bán LPG trực thuộc doanh nghiệp mình thực hiện đúng mức giá, cơ chế quản lý giá bán lẻ LPG đã quy định trên đây và thực hiện việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết.

Điều 5. Các quyết định về giá bán lẻ LPG do các doanh nghiệp kinh doanh LPG quy định phải gửi cho Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại để theo dõi, kiểm tra thực hiện. Riêng đối với quy định về giá bán buôn LPG các doanh nghiệp kinh doanh LPG phải báo cáo chính xác, kịp thời khi Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Thương mại yêu cầu.

Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở thương mại có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán LPG tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2000. Mọi quyết định trước đây trái với quyết định này đều không có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng TW Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế TW Đảng,
- Mặt trận TQ VN
- Tổng Liên đoàn Lao động VN,
- Các Bộ: Công nghiệp, Thương mại, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty: Dầu khí VN, Xăng dầu VN
- Các Công ty: Dầu khí TPHCM, Công ty Gaz (Tổng công ty Xăng dầu VN), các Công ty kinh doanh LPG khác
- Lưu:
+ Lãnh đạo Ban (3 bản)
+ Các Vụ, Viện thuộc Ban, Vụ TLSX (6 bản)
+ Văn phòng Ban VGCP (A + B)

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ 
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2000/QĐ-BVGCP về giá giới hạn bán lẻ tối đa khí hóa lỏng (LPG) dân dụng do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25