Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM về việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0665/2003/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 04/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0665/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0665/2003/QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC CẤP VISA HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 669/CP-KTTH ngày 21/5/2003 về việc triển khai Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ quyền cho các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tầu, Đồng Nai, cấp VISA cho hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Điều 2. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực và các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ 01/7/2003.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.0665/2003/QD-BTM

Hanoi, June 04, 2003

 

DECISION

ON GRANTING VISAS FOR TEXTILES AND GARMENTS TO BE EXPORTED TO THE UNITED STATES

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 95/CP dated December 4, 1993 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
In implementing the direction of the Prime Minister at Dispatch No. 669/CP-KTTH dated May 21, 2003 on the deployment of the Vietnam- US Agreement on Textiles and Garments;
At the proposal of the Director of Import and Export Department,

DECIDES:

Article 1. To authorize the Import Export Management Bureaus of Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh City, Vung Tau and Dong Nai to grant VISAs for textiles and garments to be exported to the US.

Article 2. The Head of Office, the Director of the Organization-Personnel Department, the Director of the Import Export Department, the Import Export Management Bureaus of the regions and enterprises engaging in export of textiles and garments to the US shall have to implement this Decision.

Article 3. This Decision takes effect as July 1, 2003.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM về việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status