Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 81/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2015/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; đồng thời lưu ý tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương đã ban hành. Theo đó, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

Hoàn thành xây dựng các Đề án: trung tâm năng lượng, trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.

2. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

a) Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp: Phan Thiết 2, Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông Bình, Tuy Phong và công tác đền bù giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp Sơn Mỹ I, Tuy Phong. Thúc đẩy triển khai đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp: Nghĩa Hòa, Hòa Phú, Thắng Hải 2, Tân Bình 1. Đẩy mạnh việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng. Hỗ trợ và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện: Thủy điện Đan Sách, Đan Sách 3, đường dây 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ (Bà Rịa); khởi công dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo nâng chất lượng điện sinh hoạt ở vùng nông thôn, miền núi còn lại của tỉnh. Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

b) Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu và vụ Mùa. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng có hiệu quả giống xác nhận để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị nông phẩm. Đẩy mạnh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; giữ vững chất lượng, thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất; phục hồi, phát triển đàn gia súc, gia cầm và kêu gọi đầu tư khu giết mổ tập trung.

Tăng cường công tác dự báo, theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Có kế hoạch triển khai tốt các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; ứng phó biến đổi khí hậu và tình hình khô hạn năm 2016 và những năm sau, đặc biệt là trên huyện đảo Phú Quý. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Triển khai tốt Đề án sắp xếp lại các Công ty Lâm nghiệp sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới" nhất là đối với các xã và huyện Phú Quý đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; gắn với phát triển giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương nội đồng. Tiếp tục giải quyết đất sản xuất và tổ chức tốt việc đầu tư ứng trước, thu mua, tiêu thụ nông sản cho đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ cá Nam đạt hiệu quả, tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản vùng biển xa theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; củng cố, phát triển các tổ đoàn kết, tổ hợp tác khai thác thủy sản vùng biển xa gắn với thu mua, chế biến hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường quản lý, giữ vững uy tín chất lượng tôm giống trên thị trường.

3. Phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và xuất khẩu.

a) Tập trung chỉ đạo xử lý tốt vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, các hình thức liên doanh, liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch, nhất là khu vực Hàm Tiến, Mũi Né; xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận “An toàn - thân thiện - chất lượng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng các khu, điểm, cơ sở du lịch; xử lý kiên quyết và kịp thời những trường hợp vi phạm. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

b) Hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới để tiêu thụ các sản phẩm của địa phương, nhất là thanh long, cao su, hải sản chế biến, nước mắm Phan Thiết, nước khoáng Vĩnh Hảo. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; tiếp tục tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, nhất là đối với huyện đảo Phú Quý. Đôn đốc, hỗ trợ đầu tư các dự án xây dựng chợ, nhất là các chợ nông thôn mới.

4. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng đi đôi với tích cực huy động nhiều nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp: Đường Hòa Thắng - Hòa Phú, đường Hùng Vương, đường Lê Duẩn, công viên Võ Văn Kiệt và kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, sân bay Phan Thiết, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để thúc đẩy triển khai nhanh các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và cho chủ trương đầu tư; thu hút thêm các dự án mới có năng lực tài chính, đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai. Tăng cường xúc tiến đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển.

5. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu, dự báo khả năng thu nộp ngân sách trên từng nguồn, địa bàn; trong đó tập trung khai thác tốt các nguồn thu từ quỹ đất, tài nguyên khoáng sản, môi trường, các khoản thu ngoài quốc doanh, nhà thầu nước ngoài, quản lý dịch vụ vận tải, xây dựng cơ bản, thuế bảo vệ môi trường,... Tăng cường các biện pháp thu nợ đọng và chống thất thu thuế. Triển khai thực hiện kịp thời cơ chế, chính sách tín dụng và các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đảm bảo kinh phí chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của tỉnh. Chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm trong chi tiêu công.

6. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là trật tự văn minh ở các đô thị. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 - 2020 đúng tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh đến năm 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

7. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, trong đó tập trung:

a) Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, tăng cường các biện pháp huy động học sinh đến trường. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém và hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học dỡ chừng; tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhất là trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các bậc học, cấp học. Duy trì, giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 25% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

b) Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời phát hiện và khống chế các dịch bệnh, không để lây lan; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân gắn với nâng cao trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc. Kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, tập trung đầu tư nguồn lực, tăng cường bố trí bác sĩ cho các trạm y tế, đảm bảo cuối năm 2015 có thêm 21 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; kiềm chế gia tăng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nhất là những xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế. Phấn đấu cuối năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 70% so với dân số toàn tỉnh.

c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm tại các xã điểm nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, trợ cấp cho người có công và thân nhân theo quy định, đi đôi với đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

d) Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII; 70 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2015). Nâng cao chất lượng, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào thực chất. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử, văn hóa truyền thống của tỉnh. Phát triển loại hình thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch.

8. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; nêu cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao; thực hiện tốt kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là đầu tư xây dựng, đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

9. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng - an ninh, thông tin kịp thời về tình hình biển Đông, kiên quyết cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả; tuyên truyền, vận động ngư dân không khai thác thủy sản xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Hoàn thành công tác tuyển quân đợt II/2015 đạt chỉ tiêu được giao. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc về an ninh, trật tự nảy sinh, không để phát sinh thành “điểm nóng”; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, hạn chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy, trộm cắp gắn với tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; giữ vững kết quả giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài.

10. Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đúng thời gian quy định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Tài chính;
-
Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
-
Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư Pháp);
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các Ban Tỉnh Ủy; 
-
Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
-
Các Văn phòng: Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
-
HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
-
Website Chính phủ; .
-
Trung tâm Thông tin tỉnh;
-
Lưu: VT. Tấn Duy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 81/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối ngày 27/07/2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80