Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu phấn đấu đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.350 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, một số dự án đầu tư mới được triển khai; sản xuất nông lâm thủy sản có bước phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế - Xã hội phát triển nhưng chưa tạo được bước đột phá, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Lĩnh vực công nghiệp vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định do các sản phẩm chủ lực của tỉnh chịu sự cạnh tranh gay gắt. Sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh do nguy cơ dịch bệnh và giá thu mua nông sản không ổn định. Phát triển dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Huy động nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng một số công trình còn chậm. Công tác quản lý xây dựng đô thị, ý thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân vẫn còn hạn chế. Giải quyết việc làm, dạy nghề còn bất cập, chất lượng đào tạo nghề chưa cao. Công tác cải cách hành chính còn chậm.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất, trong những tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính sách thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi và hấp dẫn để thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, mặt bằng, nhân lực, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cho các doanh nghiệp. Duy trì đối thoại chính sách giữa lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan với doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Lĩnh vực dịch vụ: Triển khai đồng bộ các biện pháp kích cầu để phát triển du lịch, dịch vụ. Khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh để phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ. Đẩy nhanh việc hỗ trợ mở đường bay Huế - Nha Trang, Huế - Đà Lạt. Duy trì và nâng tầng suất chuyến bay Bangkok - Huế. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch; chấn chỉnh môi trường du lịch, trong đó chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho các đối tượng liên quan. Thúc đẩy phát triển thương mại, xúc tiến thương mại; mở rộng thị trường xuất khẩu.

Lĩnh vực công nghiệp: Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - làng nghề; các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp, các dự án sản xuất nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may.

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư.

Lĩnh vực nông lâm thủy sản: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác gieo trồng, chăm sóc vụ Hè Thu 2015. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng đề án phát triển cây con chủ lực cho sản xuất nông nghiệp, đề án chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn nâng cấp, đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các ngành, các cấp chuẩn bị tốt phương án phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão tới. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

2. Thực hiện tốt công tác kế hoạch, hoạch định định hướng

Rà soát, chỉ đạo hoàn thành các đề án, chương trình, kế hoạch năm 2015. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Hoàn chỉnh đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm

Tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát, bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng du lịch. Hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đẩy nhanh tiến độ dự án đường La Sơn - Nam Đông, dự án hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng, các dự án hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, các dự án tạo vốn từ quỹ đất; dự án chỉnh trang đô thị và trùng tu di tích Cố đô... Huy động các nguồn lực, chỉ đạo tập trung phát triển cảng Chân Mây để phục vụ khách du lịch tàu biển hiện đại. Tiến hành khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế và bảo đảm an sinh xã hội

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Hoàn thành quy hoạch hệ thống di tích. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; triển khai đề án Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế. Chú trọng chương trình quảng bá Thành phố Văn hóa ASEAN; chuẩn bị Festival Huế 2016.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2015 - 2016. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học. Đẩy mạnh chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình kiên cố trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động phòng, chống dịch, bệnh. Xây dựng và thực hiện đề án chuyển giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, ưu tiên các hộ tái định cư do giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chương trình giảm nghèo, chính sách cho người có công.

5. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách

Tăng cường công tác quản lý thu, chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015. Thực hiện biện pháp động viên các nguồn thu gắn với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, gian lận thuế; đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất, thu phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và biển, đảo; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp. Mở các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công, kiềm chế các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá chính quyền của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh tôn giáo. Chủ động trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm hàng quá tải trọng cho phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải quy định; xử lý tình trạng xe đậu đỗ, đón trả khách sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tại các điểm di tích Huế, các bến xe...

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội ngày 24/07/2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80