Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2018 về phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo triển khai và công bố kết quả nghiên cứu đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030"

Số hiệu: 218/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/KH-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CHIẾN LƯỢC TÁI CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2017-2020, TẦM NHÌN 2030"

Căn cứ Kết luận số 374-TB/TU ngày 24-7-2018 của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến chương trình tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030,

Căn cứ kết quả hợp tác với Trường Chính sách công và Quản lý - Đại học Fulbright Việt Nam nghiên cứu đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030";

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Chính sách công và Quản lý - Đại học Fulbright Việt Nam, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo triển khai và công bố kết quả nghiên cứu đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chương trình đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự gắn với rà soát, hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030.

- Công bố kết quả nghiên cứu đề tài Chiến lược Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 và các nhiệm vụ, giải pháp, cách thức triển khai tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Nội dung đào tạo sát với thực tiễn nhu cầu của tỉnh, phù hợp với nội dung của kết quả nghiên cứu đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.

- Các học viên tham gia lớp đào tạo tham gia đầy đủ, đúng thành phần; chấp hành nghiêm túc về thời gian và các quy định của khóa học. Trong thời gian tham dự khóa đào tạo, học viên không được tự vắng mặt nếu không được sự cho phép của Lãnh đạo Tỉnh hoặc của giảng viên trực tiếp giảng dạy.

- Kết thúc chương trình, mỗi học viên cần nắm được các nhóm hoạt động, nhiệm vụ và cách thức triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030 gắn với tiến độ triển khai, đơn vị, cá nhân phụ trách cụ thể.

- Tổ chức Lễ công bố kết quả nghiên cứu đề tài Chiến lược Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030 đảm bảo long trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hành động triển khai chương trình tái cơ cấu kinh tế của tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Chương trình đào tạo về xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động về tái cơ cấu kinh tế tỉnh

- Thời gian: 4,5 ngày, từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (Chương trình chi tiết tại Phụ lục 1)

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, 3, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh (Theo từng phiên của chương trình đào tạo).

- Thành phần:

* Buổi khai mạc (Sáng ngày 30/7/2018):

+ Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường trực UBND tỉnh (có giấy mời riêng);

+ Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Các đồng chí thành viên y viên UBND tỉnh (Gồm thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh);

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp Hội du lịch tỉnh.

+ Thành viên dự kiến trong Nhóm hành động (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 2).

+ TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và các thành viên Tổ tư vấn chính sách trực tiếp tham gia thực hiện đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030".

* Các buổi tiếp theo (từ chiều ngày 30/7 đến hết ngày 02/8/2018):

+ Tham gia lớp học: Thành viên dự kiến tham gia Nhóm hành động.

+ Các thành viên Tổ tư vấn chính sách trực tiếp tham gia thực hiện đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030".

* Tổng kết, đánh giá Chương trình đào tạo (sáng ngày 03/8/2018):

+ Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

+ Thành viên dự kiến tham gia Nhóm hành động.

+ Các thành viên Tổ tư vấn chính sách trực tiếp tham gia thực hiện đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030".

2. Lễ Công bố kết quả nghiên cứu Đtài “Chiến lược tái cấu kinh tế tnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”

- Thời gian: 14h00 ngày 03/8/2018 (Chương trình chi tiết tại phụ lục 3).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.

- Thành phần:

+ Các đồng chí y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Hà Giang; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh (có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;

+ Các đồng chí thành viên y viên UBND tỉnh (Gồm thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh).

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban thi đua khen thưởng tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp Hội du lịch tỉnh.

+ Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

+ Thành viên 05 nhóm nghiên cứu (Theo Quyết định số 1042-QĐ/TU và Quyết định số 1201-QĐ/TU của Tỉnh ủy); Thành viên dự kiến trong Nhóm triển khai tái cơ cấu kinh tế tỉnh.

+ Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh: Du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp và dược liệu (Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, mời).

+ Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam trường trú tại Hà Giang; Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh (dự, đưa tin).

3. Kinh phí tổ chức chương trình

- Kinh phí chuẩn bị đề cương, tài liệu, bố trí diễn giả, giảng viên, tổ chức các hoạt động đào tạo theo dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 26/02/2018.

- Kinh phí chuẩn bị hội trường, tham dự lớp học do các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

- Chuẩn bị đề cương, tài liệu, bố trí diễn giả, giảng viên.

- Phối hợp với tỉnh tổ chức, điều phối hoạt động chương trình.

2. Tỉnh Hà Giang:

2.1 Văn phòng UBND tỉnh:

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Thẩm định, trình duyệt tài liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh (bao gồm các bài phát biểu); phát hành Giấy mời.

- Bố trí hội trường (lễ tân, biển tên, loa đài, máy chiếu, ăn ca...) phục vụ Chương trình đào tạo và Lễ công bố theo kế hoạch.

2.2 Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với Nhóm nghiên cứu, Nhóm triển khai (dự kiến), các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và lễ công bố theo kế hoạch.

- Phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright: Đảm bảo các điều kiện về hậu cần (ăn, nghỉ, đi lại...) cho các diễn giả, giảng viên; chuẩn bị tài liệu, biển tên nhóm, tổ chức các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra Chương trình.

- Chuẩn bị chương trình, tài liệu, kịch bản điều hành, các bài phát biểu gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm định chậm nhất ngày 28/7/2018.

- Xác nhận đại biểu, in ấn, phát tài liệu phục vụ học viên, đại biểu (bản cứng và email).

- Mời đại diện doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh: Du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp và dược liệu Lễ công bố.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức chương trình đào tạo, Lễ công bố và các kiến nghị, đề xuất trong thời gian tiếp theo.

2.3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh:

- Cử cán bộ thuộc Nhóm nghiên cứu (tại Quyết định số 1042-QĐ/TU và Quyết định số 1201-QĐ/TU của Tỉnh ủy) và dự kiến trong Nhóm hành động (tại Phụ lục 2) tham gia Chương trình đào tạo, dự Lễ công bố kết quả nghiên cứu đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030" theo chương trình.

- Chuẩn bị nội dung và tham gia các hoạt động đào tạo theo kế hoạch.

2.4. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Chủ trì thực hiện công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình nghiên cứu các chuyên đề tái cơ cấu kinh tế tỉnh theo Kế hoạch.

(Kế hoạch này thay cho giấy mời)

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo triển khai và công bố kết quả nghiên cứu đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030", yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trường Chính sách công & Quản lý - ĐH Fulbright
Việt Nam;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị: NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan t
nh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp Hội du lịch tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hà Giang; Báo HG, Đài PTTH tỉnh.
- Trung tâm công báo;
- Phòng QTTV (chuẩn bị);
- Các phòng KTN, KGVX, NC;
- VnptiOffice;
- Lưu VT, KTT
H.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH

Đào tạo về xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động về tái cơ cấu kinh tế tỉnh

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Sáng ngày 30/7/2018 (Thứ 2): Khai mạc và Tổng quan

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh.

7:45-8:00

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Sở KH&ĐT

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo tỉnh

Phiên 1:

8:00-9:00

Trình bày cách thức triển khai chương trình hành động

TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

Phiên 2:

9:00-10:00

Đối thoại về mục tiêu tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang và các thách thức cần vượt qua

Chủ trì:

- Đ/c Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh

Điều phối:

TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

10:00-10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 3:

10:20-11:30

Thảo luận về mục tiêu, ý nghĩa và cách thức triển khai chương trình đào tạo

TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

Chiều ngày 30/7/2018 (Thứ hai): Kế hoạch và chiến lược tái cơ cấu

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

13:30-13:50

Chương trình hành động chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang với các vấn đề trọng tâm:

- Giải pháp trong công tác quy hoạch, kế hoạch và thực tế triển khai

- Giải pháp về thông tin và dữ liệu điều hành

- Giải pháp về cơ chế, khuyến khích ngược

Đ/c Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phiên 2:

13:50- 14:30

Thảo luận cách thức triển khai và những vn đề then chốt cần đảm bảo

TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

Phiên 3:

14:30-15:30

Thảo luận chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế và mục tiêu cần đạt được

Điều phối:

- Đ/c Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

15:30-15:50

Nghỉ giải lao

 

15:50-17:00

Làm việc nhóm lần 1

- TS Huỳnh Thế Du

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thắng

- Thành viên 9 nhóm

Sáng ngày 31/7/2018 (Thứ 3): Cụm ngành du lịch

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

08:00-8:20

Chương trình hành động về phát triển cụm ngành du lịch

- Giải pháp phát triển ngành du lịch

Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Phiên 2:

08:20-09:00

Cách thức triển khai và những vn đthen chốt cần đảm bảo

Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

Phiên 3:

09:00-10:00

Thảo luận về giải pháp phát triển cụm ngành du lịch

Điều phối:

- TS Huỳnh Thế Du, Trưng FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

10:00-10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 4:

10:20- 11:30

Làm việc nhóm lần 2

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thắng

- Thành viên 9 nhóm

Chiều ngày 31/7/2018 (Thứ 3): Phát triển một số sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hà Giang

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

13:30-13:50

Trình bày thách thức và định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang

Đ/c Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Phiên 2:

13:50-14:30

Trình bày cụm ngành nông nghiệp và những hàm ý quan trọng trong phát triển nông nghiệp tại Hà Giang

Ths Hoàng Văn Thắng, Trường FSPPM

Phiên 3:

14:30-15:30

Thảo luận về giải pháp phát triển nông nghiệp tại Hà Giang

Điều phối:

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Đ/c Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Ths Hoàng Văn Thắng, Trường FSPPM

15:30-15:50

Nghỉ giải lao

 

Phiên 4:

15:50- 17:00

Làm việc nhóm lần 3

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thắng

- Thành viên 9 nhóm

Sáng ngày 01/8/2018 (Thứ 4): Phát triển kinh tế cửa khẩu

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

8:00-8:20

Chương trình hành động phát triển kinh tế cửa khẩu tại Hà Giang

- Giải pháp đề xuất phát triển kinh tế cửa khẩu tại Hà Giang

Đ/c Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công thương

Phiên 2:

8:20-9:00

Trình bày cách thức triển khai và các vấn đề then chốt cần đảm bảo

TS Đinh Công Khải, Trường FSPPM

Phiên 3:

9:00-10:00

Thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu tại Hà Giang

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- TS Đinh Công Khải, Trường FSPPM

- Đ/c Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công thương

10:00-10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 4:

10:20-11:30

Làm việc nhóm lần 4

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thắng

- Thành viên 9 nhóm

Chiều ngày 01/8/2018 (Thứ 4): Thu - chi ngân sách

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

13:30-13:50

Chương trình hành động về cải thiện hiệu quả thu - chi ngân sách

- Giải pháp huy động, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu.

- Giải pháp cơ cấu các khoản chi tiêu ngân sách và nâng cao hiệu quả chi tiêu

Đ/c Hà Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính

Phiên 2:

13:50-14:30

Trình bày cách thức triển khai và nhng vấn đề then chốt cần đảm bảo

Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường FSPPM

Phiên 3:

14:30-5:30

Thảo luận về thu - chi ngân sách và hiệu quả chi tiêu công

Điều phối:

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Đ/c Hà Việt Hưng, Giám đốc Sở Tài chính.

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường FSPPM

15:30-15:50

Nghỉ giải lao

 

Phiên 4:

15:50-17:00

Làm việc nhóm lần 5

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thng

- Thành viên 9 nhóm

Sáng ngày 02/8/2018 (Thứ năm): Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

8:00-8:20

Chương trình hành động phát triển doanh nghiệp tại Hà Giang

- Giải pháp đề xuất phát triển doanh nghiệp tại Hà Giang

Đ/c Phạm Thanh Hòa, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phiên 2:

8:20-9:00

Cách thức triển khai và những vấn đề then chốt cần đảm bảo

TS Vũ Thành Tự Anh, Trường FSPPM

Phiên 3:

9:00-10:00

Thảo luận về giải pháp phát triển doanh nghiệp tại Hà Giang

Điều phối:

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- TS Vũ Thành Tự Anh, Trường FSPPM

- Đ/c Phạm Thanh Hòa, Giám đốc Trung tâm TV&XT đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư

10:00-10:20

Nghỉ giải lao

 

Phiên 4:

10:20-11:30

Làm việc nhóm lần 6

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thắng

- Thành viên 9 nhóm

Chiều ngày 02/8/2018 (Thứ năm): Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

Phiên 1:

13:30-13:50

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại Hà Giang

- Thực trạng hạ tầng giao thông kết nối Hà Giang với bên ngoài và kết nối đến các vùng trọng điểm: du lịch, cửa khẩu, các vùng phát triển nông nghiệp, dược liệu

- Định hướng và giải pháp phát triển hạ tầng giao thông tại Hà Giang

Đ/c Tống Văn Huấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Phiên 2:

13:50-14:40

Kinh nghiệm và giải pháp trong phát triển cơ sở hạ tầng

Ths Nguyễn Xuân Thành, Trường FSPPM

Phiên 3:

14:40-15:30

Kinh nghiệm trong làm chính sách và mối quan hệ với lập pháp

PGS, TS Phạm Duy Nghĩa

15:30-15:50

Nghỉ giải lao

 

Phiên 4:

15:50-17:00

Đối thoại về phát triển cơ sở hạ tầng, mối quan hệ giữa làm chính sách và pháp luật

Điều phối:

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- PGS, TS Phạm Duy Nghĩa

- Ths Nguyễn Xuân Thành

17:00-17:15

Nghỉ giải lao

 

Phiên 5:

17:15-18:30

Làm việc nhóm lần 7: Tng hợp kế hoạch triển khai chương trình hành động và chuẩn bị nội dung trình bày nhóm

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

- Ths Đỗ Thiên Anh Tuấn

- Ths Hoàng Văn Thắng

- Thành viên 9 nhóm

Sáng ngày 03/8/2018 (Thứ 6): Trình bày nhóm (Thời gian trình bày: 15 phút, Thời gian thảo luận: 15 phút)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.

7:30-8:00

Nhóm 1: Thông tin dữ liệu, quy hoạch và kế hoạch

Ban Giám khảo:

- Lãnh đạo tỉnh

- TS Vũ Thành Tự Anh, Trường FSPPM

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

8:00-8:30

Nhóm 2: Chính sách an sinh xã hội

8:30-9:00

Nhóm 3: Tổ chức cán bộ

9:00-9:30

Nhóm 4: Thu - chi ngân sách

9:30-10:00

Nhóm 5: Nông nghiệp

10:00-10:30

Nhóm 6: Kinh tế cửa khẩu

10:30-11:00

Nhóm 7: Du lịch

11:00-11:30

Nhóm 8: Doanh nghiệp

11:30-12:00

Nhóm 9: Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH DỰ KIẾN THÀNH VIÊN NHÓM HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI TÁI CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Chức danh trong nhóm

Ghi chú

I

NHÓM I - THÔNG TIN DỮ LIỆU, QUY HOẠCH VÀ KHOẠCH

1

Nguyễn Tiến Li

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trưởng nhóm

TV QĐ 1042-QĐ/TU

2

Nguyễn Hồng Hạnh

Chuyên viên phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thư ký nhóm

TV QĐ 1042-QĐ/TU

3

Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

TV QĐ 1201-QĐ/TU

4

Lã Đình Điền

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Sở Thông tin & Truyền thông

Thành viên

TV QĐ 1201-QĐ/TU

5

Bùi Thị Hương Trang

Thống kê viên phòng Tổng hợp

Cục Thống kê

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

6

Nguyễn Tuấn Hưng

Phó phòng Thống kê Dân số

Cục Thống kê

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

7

Nguyễn Anh Đức

Chuyên viên phòng Kinh tế Tổng hợp

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

II

NHÓM II - CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

1

Sùng Đại Hùng

Giám đốc

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Trưởng nhóm

Bổ sung mới

2

Phan Ngọc Thắng

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Thư ký nhóm

Bổ sung mới

3

Hoàng Mạnh Ninh

Phó Phòng Quản lý ngân sách

Sở Tài chính

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

4

Nguyễn Thị Phương Nhung

Phó phòng Khoa giáo văn xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

Bổ sung mới

5

Nguyễn Văn Hữu

Trưng phòng Kế hoạch - Tài chính

Sở Công thương

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

6

Trần Tiến Bằng

Phó phòng Kế hoạch Tài chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

7

Nguyễn Mạnh Hà

Phó phòng Kế hoạch Tài chính

SY tế

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

8

Phạm Huy Trà

Phó phòng Khoa giáo văn xã

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

Bổ sung mới

III

NHÓM III - TỔ CHỨC CÁN B

1

Hoàng Hải Lý

Giám đốc

Sở Nội vụ

Trưởng nhóm

Bổ sung mới

2

Phạm Đình Thống

Trưởng phòng Công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thư ký

Bổ sung mới

3

Nguyễn Văn Hiến

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

Thành viên

Bổ sung mới

4

Lại Thị Minh Nhâm

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

Sở Nội vụ

Thành viên

Bổ sung mới

5

Phan Anh Hùng

Trưng phòng Tổ chức Cán bộ

Ban Tổ chức Tỉnh y

Thành viên

Bổ sung mới

6

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp

Sở Tài chính

Thành viên

Bổ sung mới

7

Lê Văn Đạt

Trưởng phòng Nội chính

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

Bổ sung mới

IV

NHÓM IV - NGÂN SÁCH VÀ CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

1

Hà Việt Hưng

Giám đốc

S Tài chính

Trưởng nhóm

TV QĐ 1042-QĐ/TU

2

Phan Điểm Bích

Trưng phòng Quản lý ngân sách

Sở Tài chính

Thư ký

TV QĐ 1042-QĐ/TU

3

Phạm Văn Thắng

Phó phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

4

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Cục Hải quan

Thành viên

Bổ sung mới

5

Phạm Quang Trung

Trưởng phòng Thanh tra thuế

Cục Thuế

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

6

Nguyễn Tiến Hùng

Trưng phòng Kinh tế Tổng hợp

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

V

NHÓM V - NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Đức Vinh

Giám đốc

Sở Nông nghiệp & PTNT

Trưởng nhóm

Bổ sung mới

2

Lê Duy Mạnh

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Sở Nông nghiệp & PTNT

Thư ký

Bổ sung mới

3

Phan Đăng Đông

Phó Giám đốc

Sở Khoa học & Công nghệ

Thành viên

TVQĐ 1042-QĐ/TU

4

Lê Đình Thoại

Phó phòng Công nghiệp

Sở Công thương

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

5

Hoàng Quang Hưng

Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách

Sở Tài chính

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

6

Phan Thị Nguyệt

Phó phòng Kinh tế ngành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

7

Nguyễn Thị Thu Hường

Phó phòng Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

8

Vũ Quảng Đại

Trưng phòng Kinh tế ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

Bổ sung mới

VI

NHÓM VI - KINH TCỬA KHẨU

1

Nguyễn Khắc Quyền

Giám đốc

Sở Công thương

Trưởng nhóm

TV QĐ 1042 QĐ/TU

2

Ngô Thị Thơm

Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu

Sở Công thương

Thư ký

Bổ sung mới

3

Nguyễn Xuân Hoàng

Phó tham mưu trưng

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thành viên

Bổ sung mới

4

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

Chuyên viên Phòng Lãnh sự

Sở Ngoại vụ

Thành viên

Bổ sung mới

5

Hoàng Hữu Giang

Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Ban Quản lý Khu kinh tế

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

6

Phạm Thị Kim Hoa

Phó phòng Nghiệp vụ

Cục Hải quan

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

7

Đàm Thị Hải

Trưng phòng Kinh tế ngành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

Bổ sung mới

8

Trần Việt Thế

Phó phòng Kinh tế Tổng hợp

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

VII

NHÓM VII - DU LỊCH

1

Nguyễn Hồng Hải

Giám đốc

Sở Văn hóa, TT & Du lịch

Trưởng nhóm

TV QĐ 1042-QĐ/TU

2

Nguyễn Thị Huyên

Phó phòng Quản lý du lịch

Sở Văn hóa, TT & Du lịch

Thư ký

TV QĐ 1042-QĐ/TU

3

Nguyễn Văn Quang

Tổng thư ký

Hiệp Hội Du lịch tnh

Thành viên

Bổ sung mới

4

Bùi Thị Kim Oanh

Chuyên viên phòng Khoa giáo Văn xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

4

Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế

Sở Ngoại vụ

Thành viên

Bổ sung mới

5

Nguyễn Thế Phương

Chi cục trưng Chi cục Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

6

Dương Hương Lan

Trưng phòng Quản lý thương mại

Sở Công thương

Thành viên

Bổ sung mới

7

Trần Quang Phương

Phó phòng Khoa giáo văn xã

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

VIII

NHÓM VIII - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

1

Phạm Thanh Hòa

Giám đốc Trung tâm TV&XTĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trưởng nhóm

TV QĐ 1042-QĐ/TU

2

Bùi Thành Đô

Chuyên viên Trung tâm TV&XTĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thư ký

TV QĐ 1042-QĐ/TU

3

Phạm Thị Vân Anh

Phó phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

Bổ sung mới

4

Đỗ Tất Kỳ

Phó phòng Quản lý Tài nguyên đất

Sở Tài nguyên & Môi trường

Thành viên

Bổ sung mới

5

Nguyễn Ngọc Hà

Chánh văn phòng

Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

Thành viên

Bổ sung mới

6

Trần Thị Vy

Phó phòng Tng hợp, nhân sự & kiểm soát nội bộ

Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Hà Giang

Thành viên

Bổ sung mới

7

Lý Xuân Tiến

Chuyên viên phòng Kinh tế Tổng hợp

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

IX

NHÓM IX - PHÁT TRIN SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG THIẾT YU

1

Hoàng Gia Long

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

Trưởng nhóm

Bổ sung mới

2

Trịnh Quang Tiến

Chuyên viên phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Sở Giao thông Vận tải

Thư ký

TV QĐ 1042-QĐ/TU

3

Tống Văn Huấn

Phó Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

Thành viên

Bổ sung mới

4

Lù A Tuyên

Phó phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng

Thành viên

Bổ sung mới

5

Nguyễn Chí Trí

Trưng phòng Thẩm định, Đấu thầu và Giám sát đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

Bổ sung mới

6

Bùi Mạnh Tuyên

Trưởng phòng Đầu tư

Sở Tài chính

Thành viên

TV QĐ 1042-QĐ/TU

7

Đoàn Trung Hải

Phó phòng Kinh tế ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

Bổ sung mới

 

PHỤ LỤC 3: CHƯƠNG TRÌNH

Lễ công bố kết quả công trình nghiên cứu đề tài “Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”

Thời gian: 14h00 ngày 03/8/2018

Địa điểm: Hội trường tng 3, Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian

Ni dung

Người thực hiện

14:00-14:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

14:05 - 14:15

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Tỉnh

14:15-15:00

Trình bày quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu đạt được

TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

15:00-15:45

Trình bày kế hoạch triển khai 09 nhóm chương trình hành động tái cơ cấu tỉnh Hà Giang

Đại diện 09 nhóm (Mỗi nhóm 5 phút)

15:45-16:00

Trao chứng chỉ cho thành viên 05 nhóm triển khai tham gia Chương trình đào tạo, nghiên cứu đề tài Chiến lược tái cơ cấu tỉnh Hà Giang

- Đ/c Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh

- TS Vũ Thành Tự Anh, Trường FSPPM

- PGS, TS Phạm Duy Nghĩa, Trường FSPPM

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

16:00-16:15

Trao chứng chỉ cho thành viên tham gia Chương trình đào tạo về xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang (Từ ngày 30/7 - 03/8/2018)

- Đ/c Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh

- TS Vũ Thành Tự Anh, Trường FSPPM

- PGS, TS Phạm Duy Nghĩa, Trường FSPPM

- TS Huỳnh Thế Du, Trường FSPPM

16:15-16:30

Trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia thực hiện nghiên cứu tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

16:30 - 16:45

Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa UBND tỉnh và Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh

- TS Vũ Thành Tự Anh, Trường FSPPM

16:45-17:00

Phát biểu bế mạc

Lãnh đạo Tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2018 về phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo triển khai và công bố kết quả nghiên cứu đề tài "Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253