Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 8/1998/TT-BTM of April 28, 1998, guiding the import of used automobile engines

Số hiệu: 8/1998/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 28/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8/1998/TT-BTM

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 08/1998/TT-BTM NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU ĐỘNG CƠ Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất nhập khẩu năm 1998.
Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1140/GTVT-PCVT ngày 22/4/1998), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Công văn số 1010/BKHCNMT-CN ngày 28/4/1998), Bộ Tài chính (Công văn số 1185/TC-TCT ngày 14/4/1998), Tổng cục Hải quan (Công văn số 1060/TCHQ-GSQL ngày 3/4/1998) và sau khi trao đổi với các Bộ, ngành hữu quan;
Tiếp theo Thông tư số 01/1998/TM-XNK ngày 14/2/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG:

- Các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu ngành hàng phù hợp được làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan các loại động cơ ô tô đã qua sử dụng (được hiểu là động cơ xăng, động cơ diesel và nửa diesel dùng cho các loại ô tô và xe đầu kéo thuộc nhóm 8701, 8702, 8703, 8704 và 8705 của Biểu thuế nhập khẩu).

- Việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng phải tuân thủ Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

- Động cơ ô tô nhập khẩu chỉ được sử dụng để thay thế cho động cơ của các loại ô tô và xe đầu kéo đang lưu hành hợp pháp hoặc sử dụng để làm máy nông ngư cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp theo quy định có liên quan của các bộ, ngành. Các doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan cần đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng hàng nhập khẩu như đã nêu trên, không được nhập khẩu về sử dụng vào mục đích khác.

- Thuế nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước trên cơ sở bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và phối hợp với Bộ Thương mại cùng các Bộ, Ngành liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu, sử dụng có hiệu quả, tránh các hiện tượng tiêu cực, gian lận thương mại. Đồng thời trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Thương mại để tổng hợp điều chỉnh phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến 31/3/1999.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 08/1998/TT-BTM

Hanoi, April 28, 1998

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPORT OF USED AUTOMOBILE ENGINES

Pursuant to Decision No.11/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister on the 1998 export and import management mechanism;
Proceeding from the opinions of the Ministry of Communication and Transport (in Official Dispatch No.1140/GTVT-PCVT of April 22, 1998), the Ministry of Science, Technology and Environment (in Official Dispatch No.1010/BKHCNMT-CN of April 28, 1998), the Ministry of Finance (in Official Dispatch No.1185/TC-TCT of April 14, 1998) and the General Department of Customs (in Official Dispatch No.1060/TCHQ-GSQL of April 3, 1998), and after consulting the concerned ministries and branches;
Following Circular No.01/1998/TM-XNK of February 14, 1998 of the Ministry of Trade guiding the implementation of Decision No.11/1998/QD-TTg of January 23, 1998 of the Prime Minister;
The Ministry of Trade hereby guides the import of used automobile engines as follows
:

I. PROVISIONS ON THE IMPORT AND USE:

- The enterprises having appropriate export and import business licenses shall be entitled to fill in the procedures at the customs offices for the import of used automobile engines of various kinds (construed as gasoline engines, diesel engines and semi-diesel engines used for automobiles and tractors of headings No.8701, 8702, 8703, 8704 and 8705 of the Import Tariff).

- The import of used automobile engines shall comply with Decision No.2019/1997/QD-BKHCNMT of December 1st, 1997 of the Ministry of Science, Technology and Environment.

- The imported automobile engines shall only be used to replace those of assorted automobiles and tractors which are lawfully circulated or used as agricultural and fishery mechanical machines in service of agricultural and fishery production according to the relevant regulations of the concerned ministries and branches. The concerned enterprises and agencies shall have to pay special attention to the use of imported goods for the above-said purposes, not for other purposes.

- The import tax on used automobile engines shall be imposed according to the current regulations of the State on the basis of reasonable protection of domestic production.

II. IMPLEMENTATION PROVISIONS:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 8/1998/TT-BTM of April 28, 1998, guiding the import of used automobile engines

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13