Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 116-TTg-TN năm 1964 về việc cấp phát sổ, tem lương thực năm 1965 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 116-TTg-TN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 12/12/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116-TTG-TN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1964 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤP PHÁT SỔ, TEM LƯƠNG THỰC NĂM 1965

Trong hai năm qua, thi hành chỉ thị số 03-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1963 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến phiếu sổ để quản lý cung cấp lương thực ngày càng tốt hơn, ngành Lương thực và các cấp Ủy ban hành chính đã có cố gắng nhất định trong việc quản lý phiếu sổ, cải tiến phương thức cung cấp lương thực.

Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý chặt chẽ lương thực của Nhà nước và yêu cầu phục vụ nhân dân, bảo đảm thuận tiện cho người tiêu thụ, việc quản lý cung cấp lương thực vừa qua vẫn còn nhiều thiếu sót, nhất là:

- Chưa chỉ đạo đúng mức việc kê khai, xét duyệt và cấp sổ lương thực là khâu quan trọng nhất trong công tác quản lý cung cấp nên còn nhiều sai sót trong việc chấp hành chính sách, chế độ cung cấp: cuối năm 1963, sơ bộ phát hiện trên 100.000 trường hợp cấp sai đối tượng, trên 24.000 trường hợp cấp sai số người và hơn 96.000 trường hợp cấp sai tiêu chuẩn… Việc quản lý sổ, tem cũng không chặt chẽ nên đã để xảy ra tình trạng mất cắp sổ, tem khá nghiêm trọng. Tình hình này đã làm cho Nhà nước bị tiêu hao một số lương thực không cần thiết, và gây thêm khó khăn cho việc quản lý thị trường về lương thực.

- Chưa chỉ đạo thật tốt khâu cung cấp ở các nơi tập trung người tiêu thụ, nhất là ở các thành phố và khu công nghiệp như: điều chỉnh và kiện toàn mạng lưới kho, cửa hàng bán lẻ còn chậm, phương thức bán ra còn phiền phức, thì giờ chưa thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt chung, làm cho nhân dân còn phải mất nhiều thì giờ xếp hàng chờ đợi; chế độ sử dụng sổ, tem, phiếu chưa thống nhất từ trên xuống dưới, có nơi còn để cho cả Phòng Lương thực, cửa hàng bán lẻ tùy tiện quy định thêm chế độ, gây phiền phức cho người mua. Việc giáo dục chính trị cho mậu dịch viên cũng làm chưa tốt nên chưa nâng cao được đầy đủ ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ đối với nhân dân.

Sang năm 1965, Tổng cục Lương thực sẽ phát hành sổ, tem mua lương thực mới để áp dụng cho cả cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân không sản xuất lương thực. Về nội dung, hình thức, cách sử dụng và kế hoạch cấp phát sổ, tem mua lương thực, Tổng cục Lương thực sẽ hướng dẫn cụ thể.

Để quản lý cung cấp lương thực được chặt chẽ, đồng thời bảo đảm thuận tiện cho người tiêu thụ, Thủ tướng Chính phủ nhắc ngành Lương thực và các cấp Ủy ban hành chính chú ý chỉ đạo tốt việc cấp phát sổ, tem lương thực 1965. Trước hết, cần làm đầy đủ các điểm sau đây:

1. Chỉ đạo chặt chẽ khâu kê khai, xét duyệt và cấp phát sổ lương thực cho đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, thích hợp với tính chất lao động và lứa tuổi.

Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, công nông, lâm trường, bệnh viện, trường học… phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên lao động chỉ đạo việc cấp phát và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chính sách, chế độ quản lý cung cấp trong đơn vị mình.

Trong khu vực nhân dân, các Ủy ban hành chính thị xã, thị trấn, khu phố và xã cần dựa vào các tổ chức chính quyền và đoàn thể nhân dân địa phương để bảo đảm kê khai cho đúng.

Ngành lương thực cần có kế hoạch hướng dẫn việc cấp phát đạt yêu cầu, nhanh gọn, không tốn nhiều thì giờ của các đơn vị và nhân dân. Các ngành có liên quan như Công an, Lao động, Thống kê, Dân số các thành phố, thị xã cần tùy theo chức năng của mình mà phối hợp với ngành lương thực làm cho tốt.

Các ngành có nhiều lao động nhất là các ngành có nhiều xí nghiệp, công trường … cần chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách cung cấp lương thực ở các đơn vị cấp dưới của mình.

Muốn làm tốt công tác này, cần coi trọng công tác tư tưởng, làm cho mọi người hiểu được chính sách lương thực để tự nguyện kê khai đúng trong dịp cấp sổ và chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, thể lệ quản lý cung cấp lương thực.

2. Chỉ đạo tốt khâu cung cấp lương thực hơn nữa để phục vụ đầy đủ hơn cho đời sống nhân dân, làm sao cho người mua đỡ phải mất nhiều thì giờ xếp hàng chờ đợi, đồng thời coi trọng việc tăng cường quản lý lương thực để bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Cần tiếp tục điều chỉnh cho hợp lý và kiện toàn các màng lưới kho tàng, cửa hàng bán lẻ; thường xuyên kiểm tra các phương tiện cân đong, bảo quản.

Cần kết hợp với công tác phòng không nhân dân mà cải tiến tốt hơn nữa phương thức cung cấp cho thích hợp với điều kiện sản xuất và sinh hoạt chung của nhân dân, tránh gò ép, mệnh lệnh. Trên tinh thần vừa quản lý chặt chẽ được vật tư, vừa bảo đảm dễ dàng, ít phiền phức cho người tiêu thụ, các chế độ, thể lệ sử dụng sổ, tem lương thực phải được nghiên cứu quy định thống nhất từ trên xuống dưới.

Đồng thời, cần coi trọng hơn nữa việc giáo dục chính trị cho cán bộ, nhân viên làm công tác lương thực để đề cao đúng mức tinh thần trách nhiệm đối với tài sản của Nhà nước và tinh thần phục vụ vô điều kiện đối với nhân dân.

Các địa phương hiện nay đang bận nhiều công tác lớn, nhưng việc cấp phát sổ, tem lương thực mới cũng là một công tác rất quan trọng nhất thiết phải làm cho tốt. Vì vậy, nhận được chỉ thị này, Tổng cục Lương thực và các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh cần nghiên cứu, bố trí kế hoạch chu đáo và thi hành nghiêm chỉnh.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 116-TTg-TN năm 1964 về việc cấp phát sổ, tem lương thực năm 1965 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238