Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04-CT/KHKT năm 1995 về chấn chỉnh quản lý nhãn hiệu hàng hoá do Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Số hiệu: 04-CT/KHKT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 09/06/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04-CT/KHKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 1995

 

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ SỐ 04-CT/KHKT NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 1995 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH QUẢN LÝ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá một cách trung thực, theo đúng pháp luật là yêu cầu không thể thiếu được đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, để bảo vệ quyền lợi của người sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, chống lại việc làm và tiêu thụ hàng giả, góp phần nâng cao trình độ văn minh trong kinh doanh.

Trong lĩnh vực này, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp quy, gồm:

- Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 11-2-1989;

- Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá, ban hành theo Nghị định số 197-HĐBT ngày 14-12-1982, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

- Điều lệ về mua bán li-xăng ban hành theo Nghị định số 201-HĐBT ngày 18-12-1988 của Chính phủ;

- Thông tư số 163-TT/SHCN ngày 15-11-1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc phê duyệt và đăng ký hợp đồng chuyển nhượng li-xăng;

- Nghị định số 140-HĐBT ngày 25-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả.

Về mặt quốc tế, Nhà nước ta đã ký kết tham gia Công ước Paris về sở hữu trí tuệ và Thoả ước Madrid về nhãn hiệu hàng hoá.

Trong hai năm vừa qua Bộ đã lần lượt tổ chức tập huấn những văn bản pháp quy nói trên.

Mấy năm gần đây, hàng tiêu dùng sản xuất trong nước ngày càng phong phú và đa dạng. Thực hiện các quy định của Nhà nước, hầu hết các sản phẩm đã có nhãn hiệu hàng hoá. Nhiều sản phẩm có chất lượng cao và ổn định đã được thị trường tín nhiệm.

Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện một số hiện tượng không lành mạnh, như: làm hàng giả nhãn hiệu, "nhại" nhãn hiệu, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không đúng thủ tục pháp lý... gây tác hại cho người tiêu dùng và cho doanh nghiệp có nhãn hiệu bị lợi dụng.

Để chấn chỉnh tình hình trên, thi hành đúng những quy định của Nhà nước về nhãn hiệu hàng hoá, Bộ Công nghiệp nhẹ yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện các việc sau:

1. Các sản phẩm công nghiệp phải đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Mọi sản phẩm lưu hành trên thị trường đều phải có ghi tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh được đăng ký tại các Trung tâm, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ở các khu vực và các tỉnh.

3. Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá phải được tiến hành trên cơ sở hợp đồng hoặc giấy phép sử dụng, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đăng ký tại Cục Sở hữu công nghiệp. Các thủ tục khác phải tuân theo Điều lệ về mua bán li-xăng.

4. Các nhãn hiệu đã được cấp bằng độc quyền còn hiệu lực và đăng ký tại Cục Sở hữu công nghiệp được coi là một tài sản đặc biệt. Đơn vị hoặc cá nhân có quyền sở hữu nhãn hiệu đó phải tự bảo vệ, kịp thời phát hiện những vi phạm, thu thập các chứng cứ, đề nghị toà án kinh tế xét xử, buộc người vi phạm phải đình chỉ hành vi, bồi thường thiệt hại.

Bộ yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ, các Sở Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp thường xuyên kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn để mọi cơ sở sản xuất và lưu thông hàng tiêu dùng thi hành đúng pháp luật về nhãn hiệu hàng hoá.

 

 

Đặng Vũ Chư

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04-CT/KHKT năm 1995 về chấn chỉnh quản lý nhãn hiệu hàng hoá do Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212