Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 15-TC-TQD năm 1963 thi hành Quyết định 40-CP về việc bãi bỏ việc thu thuế doanh nghiệp vào các công trình kiến thiết cơ bản Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15-TC-TQD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 07/06/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-TC-TQD

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1963

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 40-CP NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 1963 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BÃI BỎ VIỆC THU THUẾ DOANH NGHIỆP VÀO CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

-Các bộ, Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nươ!C Việt-nam, các Tổng cục.
-Các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh

Để giảm bớt số vốn đầu tư, hạ giá dự toán các công trình kiến thiết cơ bản và đơn giản công tác thu nộp, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 40-CP ngày 08-04-1963 bãi bỏ việc thu thuế doanh nghiệp vào các công trình kiến thiết cơ bản Nhà nước. Bộ Tài chính quy định một số điểm chi tiết thi hành như sau:

1. Việc bãi bỏ thuế doanh nghiệp này áp dụng đối với các công trình kiến thiết cơ bản của các cơ quan hay xí nghiệp (kể cả xí nghiệp công tư hợp doanh) thuộc ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương cũng như công trình xây dựng bằng vốn tự có của các ngành và các xí nghiệp, thi công theo phương thức giao thầu hay tự làm.

Đối với hoạt động của các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đối với việc cho thuê máy và làm gia công của các tổ chức thi công cơ giới, đối với hoạt động của các hợp tác xã thủ công nghiệp và tư nhân nhận thầu xây dựng các công trình kiến trúc, thì vẫn tiếp tục thu thuế theo thể lệ hiện hành.

2. Để thuận tiện cho việc điều chỉnh chi tiêu kế hoạch khối lượng kiến thiết cơ bản, do việc bãi bỏ thuế, sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính quy định việc bãi bỏ thuế này sẽ thi hành kể từ 01-07-1963.

Từ nay đến 30-06-1963, mỗi khi tạm chi hay kết toán từng tuần kỳ 10 ngày hàng tháng, các Chi hàng kiến thiết vẫn tiếp tục cấp phát theo giá dự toán có cả thuế (nếu trước đây trong giá dự toán có ghi thuế), đồng thời trích nộp thuế đó vào ngân sách theo quy định trong hai thông tư số 768-TC-CNKT ngày 14-12-1962 và số 5-TC-NKKT ngày 08-03-1963 của Bộ Tài chính từ 01-07-1963 trở đi, các Chi hàng kiến thiết sẽ không trích nộp thuế nữa, nhưng đối với các công trình có ghi thuế trong giá dữ toán kiến thiết (phần xây lắp và một số chi phí Kiến thiết cơ bản khác) thì khi tạm chi hay kết toán, các Chi hàng sẽ tự động giảm cấp phát đi một số tiền tương đương với số thuế không trích nộp nữa, không cần đặt vấn đề đòi các đơn vị kiến thiết điều chỉnh dự toán. Thí dụ: khối lượng hoàn thành tuần kỳ 10 ngày là 28.000đ theo giá dự toán có thuế; khi tạm chi sẽ trừ đi khoản thuế (28.000đ x 2%) 560đ, nghĩa là chỉ cấp phát (28.000đ – 560đ) 27.440đ.

3. Việc bãi bỏ thuế đối với các công trình Kiến thiết cơ bản không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch khối lượng Kiến thiết cơ bản, nhưng giá trị khối lượng thì sẽ giảm đi. Bộ Tài chính sẽ cùng với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các ngành chủ quản giải quyết vấn đề này trong dịp điều chỉnh kế hoạch giữa năm.

Việc bỏ thuế đối với các công trình kiến thiết cơ bản thuộc ngân sách địa phương cũng tiến hành theo tinh thần các quy định trên cho các công trình kiến thiết cơ bản thuộc ngân sách trung ương.

Trong khi thi hành thông tư này, các ngành, các địa phương gặp khó khăn gì xin phản ánh cho chúng tôi để bàn cách giải quyết.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 


 

Nguyễn Thanh Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15-TC-TQD năm 1963 thi hành Quyết định 40-CP về việc bãi bỏ việc thu thuế doanh nghiệp vào các công trình kiến thiết cơ bản Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status