Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 428/QĐ-UB năm 1989 ban hành quy định về việc thu nộp lệ phí thẩm tra các dự án có vốn nước ngoài đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 428/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 03/10/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 428/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU NỘP LỆ PHÍ THẨM TRA CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1983;
- Căn cứ Nghị định số 139/HĐBT ngày 5/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Theo đề nghị của Sở Tài chánh và Ủy ban Giám định đầu tư thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành quy định về việc thu nộp lệ phí thẩm tra các dự án có vốn nước ngoài đầu tư.

Điều 2. – Sở Tài chánh và Ủy ban Giám định đầu tư thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc thu nộp lệ phí thẩm tra các dự án có vấn nước ngoài đầu tư.

Điều 3. – Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. – Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THU NỘP LỆ PHÍ THẨM TRA CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-UB ngày 3-10-1989 của UBND Thành phố)

I.- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

1/ Người đứng tên xin thành lập xí nghiệp trên địa bàn thành phố có vốn của nước ngoài hoặc do nước ngoài liên doanh hợp doanh với người Việt Nam, khi nộp đơn xin thành lập phải nộp lệ phí thẩm tra dự án đầu tư.

2/ Người nộp lệ phí là người đứng tên xin thành lập xí nghiệp hoặc đại diện được ủy quyền.

II.- MỨC LỆ PHÍ THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lệ phí thẩm tra được quy định theo vốn đầu tư của từng dự án cụ thể như sau:

- Dự án có vốn đầu tư dưới 50.000USD chi phí thẩm tra 200.000 đồng cho mỗi dự án

- Dự án có vốn đầu tư từ 50.000 – 100.000USD chi phí thẩm tra 300.000 đồng cho mỗi dự án

- Dự án có vốn đầu tư trên 100.000 – 1.000.000USD chi phí thẩm tra 400.000 đồng cho mỗi dự án

- Dự án có vốn đầu tư trên 1.000.000USD chi phí thẩm tra 500.000 đồng cho mỗi dự án

III.-PHƯƠNG ÁN THU NỘP :

1/ Khi gởi dự án tiền khả thi đến Ủy ban Giám định đầu tư thành phố, đối tượng nói ở điểm I phải nộp ngay 50% chi phí thẩm tra được quy định tại điểm II trên đây.

2/ Số còn lại 50% được nộp đủ khi Ủy ban Giám định đầu tư thành phố thông qua bước 2

3/ Trường hợp bước 1 (dự án tiền khả thi) hoặc bước 2 (LCKTKT, hợp đồng điều lệ liên doanh; hợp đồng hợp tác kinh doanh) chưa đạt yêu cầu phải xét lại thì mỗi kỳ họp xét lại đối tượng nói ở điểm I phải nộp thêm 20% lệ phí thẩm tra được quy định nói tại điểm II trên đây.

IV.- QUẢN LÝ:

Giao cho Sở Tài chánh quản lý nguồn thu nói trên, cùng với Ủy ban Giám định đầu tư hướng dẫn việc thu nộp và chi phí cho việc thẩm tra các dự án.

V.- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có giá trị kể từ ngày ký, áp dụng cho cả các trường hợp liên doanh, hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài đang trình hồ sơ cho Ủy ban Giám định đầu tư thành phố để xin giấy phép.

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 428/QĐ-UB năm 1989 ban hành quy định về việc thu nộp lệ phí thẩm tra các dự án có vốn nước ngoài đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.537

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184