Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2519/2003/QĐ.UB về thu học phí và thu, chi quỹ xây dựng từ năm học 2003 - 2004 trở đi do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 2519/2003/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Đặng Văn Việt
Ngày ban hành: 07/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2519/2003/ QĐ.UB

TX. Vĩnh Long, ngày 7 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ VÀ THU, CHI QUỸ XÂY DỰNG TỪ NĂM HỌC 2003- 2004 TRỞ ĐI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ.TTg, ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Nghị quyết số 39/2003/NQ.HĐND k6, ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa VI, kỳ họp lần thứ 8 về phê duyệt mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh;

- Xét đề nghị của Ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay quy định mức thu học phí và thu, chi quỹ xây dựng từ năm học 2003- 2004 trở đi như sau:

I. Học phí: (Thu từ năm học 2003 - 2004 trở đi )

Loại trường

Khung HP do Thủ Tướng qui định

Mức thu HP cũ

Mức thu mới

Công lập

Bán công

Công lập

Bán công

Học phí

 

 

 

 

 

A/. Mầm non và tiểu học (học 2 buổi/ngày)

 

 

 

 

 

Giữ nguyên mức thu cũ

 

 

 

 

 

B/. Trung học cơ sở:

 

 

 

 

 

1). Thị xã, thị trấn và các trường ven quốc lộ và tỉnh lộ

Từ 4 - 20

 

 

 

 

* Lớp 6, 7

 

6

30

6

6

* Lớp 8

 

7

30

7

7

* Lớp 9 (kể cả việc cấp bằng)

 

9

35

9

9

2) Vùng còn lại

Từ 3 - 10

 

 

 

 

* Lớp 6, 7

 

3

3

3

3

* Lớp 8

 

4

4

4

4

* Lớp 9 (kể cả việc cấp bằng)

 

6

6

6

6

3). Thị trấn và các xã còn lại

Từ 3 - 10

 

 

 

 

* Lớp 6, 7

 

3

3

3

3

* Lớp 8

 

4

4

4

4

* Lớp 9 (kể cả việc cấp bằng)

 

6

6

6

6

C/. Trung học phổ thông (giữ như mức thu cũ)

 

 

 

 

 

1). Thị xã, Thị trấn và các trường ven quốc lộ và tỉnh lộ.

Từ 8 - 35

 

 

 

 

* Lớp 10

 

10

35

10

35

* Lớp 11

 

11

40

11

35

* Lớp 12 (kể cả việc cấp bằng)

 

14

45

14

35

2). Vùng còn lại

Từ 6 - 25

 

 

 

 

* Lớp 10

 

7

34

7

35

* Lớp 11

 

8

35

8

35

* Lớp 12 (kể cả việc cấp bằng)

 

12

38

12

35

3). Các trường Bổ túc văn hóa và các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện - thị xã

 

 

 

 

 

a). Thị xã: thu theo định mức bán công

 

 

 

 

 

b). Thị trấn và các Trung Tâm GDTX huyện thu theo định mức bán công huyện

 

 

 

 

 

4). Trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề

 

 

 

 

 

* Trung học cơ sở/ khoá

 

30

 

30

 

* Trung học phổ thông/ khóa

 

40

 

40

 

II. Thu, chi quỹ xây dựng trường:

1/. Thu quỹ xây dựng (trong đó có vốn đối ứng):

Cụ thể:

Mức thu trên học sinh, cấp học

+ Mầm non, tiểu học:

- Vùng thuận lợi 20.000đ/ HS/năm.

- Vùng khó khăn 15.000đ/HS/năm

+ Khối trung học:

- Vùng thuận lợi 25.000đ/ HS/năm.

- Vùng khó khăn 20.000đ/HS/năm

2/. Chi quỹ xây dựng:

a) Quỹ xây dựng khi thu được phải nộp vào kho bạc Nhà nước tại huyện - thị, do Chủ tịch UBND làm chủ tài khoản và chuyển cho đơn vị chủ đầu tư khi quyết toán công trình.

b) Quỹ xây dựng dùng để giải quyết cho các trường có nhu cầu sau:

- Xây dựng văn phòng, thư viện,khu vệ sinh, (Cho giáo viên và học sinh).

- Sữa chữa nhỏ phòng học thiết bị.

- Làm hàng rào sân trường.

- Thanh toán vốn đối ứng:

+ Các trường lập kế hoạch sử dụng, trình Uỷ ban nhân dân Huyện, Thị xã duyệt, mới tiến hành thực hiện, nơi nào không có nhu cầu trên thì báo cáo UBND Huyện, Thị xã để điều chuyển đến nơi có nhu cầu xây dựng mới trong cùng một Huyện để sử dụng vào vốn đối ứng.

Chế độ miễn giảm học phí và xây dựng:

+Miễn thu học phí: Học sinh tiểu học

+ Miễn thu học phí và quỹ xây dựng:

1/. Học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng I,II, con bệnh binh hạng I.

2/. Học sinh là con anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động,thương binh, học sinh tật nguyền.

3/. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

4/. Học sinh Khơme.

5/. Học sinh thuộc hộ được cấp sổ hộ nghèo.

6/. Học sinh thuộc các gia đình gặp thiên tai, hoả hoạn.

+ Giảm 50% mức thu học phí và quỹ xây dựng cho các đối tượng:

1/. Học sinh là con thương binh, con bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 61%.

2/. Học sinh là con cán bộ công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động có xếp hạng.

3/. Học sinh thuộc các gia đình có tai nạn bất ngờ (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền).

Điều II: Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Điều III: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU,TTHĐND
- CT, các PCT.UBT
- Như điều III
- Các khối NC
- Lưu: 3.3.2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2519/2003/QĐ.UB về thu học phí và thu, chi quỹ xây dựng từ năm học 2003 - 2004 trở đi do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127