Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/QĐ-UB năm 1983 bổ sung mức thu thuế sát sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 200/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 13/12/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 200/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN “VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC” THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1083 ;
Căn cứ Pháp lệnh ngày 28 tháng 11 năn 1983 của Hội đồng Nhà nước về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ;
Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Uỷ ban “Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc” thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban “Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc” thành phố gồm các thành viên theo danh sách kèm theo quyết định này.

Điều 2. Ủy ban “ Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc” thành phố, có nhiệm vụ :

1. Chỉ đạo và phối hợp họat động của các ngành, các cấp, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, nhân dân mua công trái.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ủy ban vận động mua công trái các ngành các cấp, các đoàn thể thuộc phạm vi thành phố.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở Ban Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

 

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN “VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC” THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH :

1) Đ/c Nguyễn Hộ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.

PHÓ CHỦ TỊCH :

2) Đ/c Lê Chí Tiết, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân Thành phố.

3) Đ/c Huỳnh Văn Tiếng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

4) Đ/c Mai Văn Bảy, Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thành phố.

5) Đ/c Lê Trung Nghĩa, Chủ tịch Hội Nông dân tập thể Thành phố.

6) Đ/c Phan Ngọc Dung, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

7) Đ/c Phạm Phương Thảo, Bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÁC ỦY VIÊN :

8) Đ/c Nguyễn Minh Cẩm, Giám đốc Sở Tài chánh.

9) Đ/c Lê Thị Ngọt, Phó Giám đốc Ngân hàng Thành phố.

10) Đ/c Trần Văn Tơ, Phó Giám đốc Sở Lương thực.

11) Đ/c Nguyễn Việt Nam, Trưởng Ban điều họp và tiếp dân Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

12) Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Phó Chủ tịch Hội Trí thức yêu nước.

13) Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

14) Linh mục Nguyễn Quan Trọng, Uỷ viên thường vụ Ban vận động Công giáo Thành phố.

15) Ông Nguyễn Văn Hạnh, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Ban liện lạc Công thương thành phố.

16) Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Việt kiều thành phố.

17) Bác sĩ Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố.

18) Đ/c Trương Bá Hạp, Phó Chủ nhiệm Liên hiệp xã thành phố.

19) Đ/c Viễn Phương, Chủ tịch Hội Văn nghệ thành phố.

20) Đ/c Thanh Nho, Chủ tịch Phân hội Nhà báo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

21) Ni sư Huỳnh Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thành phố.

22) Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thành phố.

23) Đ/c Ngô Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thành phố đại diện người Hoa.

24) Ông Thang Hinh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

25) Ông Ngô Công Đức, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

26) Đ/c Bảo Định Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Văn nghệ Thành ủy.

27) Đ/c Tống Viết Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Thành ủy.

ỦY VIÊN THƯ KÝ :

28) Đ/c Trịnh Đình Ban, Trưởng Ban Pháp chế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Ban thường trực gồm 6 đồng chí :

1) Đ/c Huỳnh Văn Tiếng

2) Đ/c Lê Chí Tiết

3) Đ/c Nguyễn Minh Cẩm

4) Đ/c Lê Thị Ngọt

5) Đ/c Trần Văn Tơ

6) Đ/c Trịnh Đình Ban

Ủy ban “vận động mua công trái” thành phố đặt tại trụ sở tại số 55 Mạc Đĩnh Chi (trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố).

Điện thoại số : 93.771 - 93772

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/QĐ-UB năm 1983 bổ sung mức thu thuế sát sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.758
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209