Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1162/QĐ-UB về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1162/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 19/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ GIAO THÔNG MỘT CHIỀU QUA CẦU BÌNH TRIỆU 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định thu phí đối với tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Căn cứ Công văn số 969/CP-CN ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Công văn số 50/PGLVB-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 374/GTVT-KHĐT ngày 02 tháng 02 năm 2004 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ lần thứ 14 khóa VI Giao thông vận tải Công văn số 18/KH-VPII ngày 08 tháng 2 năm 2004);

- Xét đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 118/KH-VPII ngày 08 tháng 12 năm 2003); ý kiến của Sở Giao thông công chánh (các Công văn số 181/GT-GT ngày 16 tháng 02 năm 2004 và số 307/GT-GT ngày 08 tháng 3 năm 2004);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 với những nội dung chính sau đây:

1. Mục đích thu phí:

Điều tiết lưu lượng giao thông và phòng tránh ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông-Bắc thành phố:

2. Cơ quan tổ chức thu phí:

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đơn vị trực tiếp thu là Công ty Đầu tư kinh doanh công trình giao thông số 565.

3. Tên trạm thu phí:

Trạm thu phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2.

4. Địa điểm thu:

Tại Km 4+898,56 Quốc lộ 13, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Mức thu phí giao thông:

Thực hiện bằng mức thu hiện hành tại các Trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội, quận 2 và trên đường Kinh Dương Vương, Bình Chánh. Cụ thể như sau:

Loại xe

Mức thu (đồng/lượt)

- Xe lam 03 bánh, xe ta xi

5.000

- Xe tải dưới 02 tấn, xe buýt, xe du lịch

10.000

- Xe tải từ 02 đến dưới 04 tấn, xe ô tô từ 12 đến 30 chỗ ngồi

15.000

- Xe tải từ 04 đến 15 tấn, xe ô tô từ 31 đến 50 chỗ ngồi

20.000

- Xe tải trên 15 tần, xe ô tô trên 50 chỗ ngồi

30.000

- Xe container 20 Ft

20.000

- Xe container 40 Ft

30.000

6. Các đối tượng được miễn thu phí:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

Thu phí đối với tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, chỉ miễn thu phí đối với những trường hợp sau đây:

- Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu :

- Xe cứu hỏa.

- Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa.

- Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão.

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân.

Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng còn bao gồm các phương tiện cơ giới đường bộ mang biển số nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dùng cho quốc phòng (không phải là xe vận tải thùng rỗng) như công trình xa, cẩu nâng, xi-téc, tổ máy phát điện . . . Riêng xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là các xe ôtô ca chở khách, xe ôtô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe mang biển số màu đỏ (không phân biệt có chở quân hay không chở quân).

- Đoàn xe đưa tang.

- Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường.

Tạm thời chưa thu phí đối với xe gắn máy 02 bánh.

7. Thời gian bắt đầu thu phí:

Từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2004.

Điều 2. Cơ quan tổ chức thu phí có trách nhiệm :

- Triển khai thu đúng theo quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng, 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

- Tổ chức hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông bình thường trong quá trình thu phí.

Điều 3. Toàn bộ phí giao thông thu được, sau khi khấu trừ chi phí điều hành hợp lý, chỉ được dùng để duy tu sửa chữa công trình, tiếp tục thực hiện đầu tư nhằm hoàn thành giai đoạn I dự án BOT Cầu đường Bình Triệu 2 và trả một phần lãi vay đầu tư dự án. Sau khi hoàn thành giai đoạn I của dự án theo Hợp đồng BOT đã ký kết, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét đối với việc thu phí tiếp theo.

Điều 4. Quyết định này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 5. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông công chánh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức giúp đỡ cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu nộp phí, tránh thất thu.

Điều 6. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở-ban-ngành thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây đựng công trình giao thông 5, Giám đốc Công ty Đầu tư kinh doanh công trình giao thông 565 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1162/QĐ-UB ngày 19/03/2004 về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248