Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò đối với tuyến tàu khách ngang sông kênh Đào - Đại Ngãi thuộc huyện Cù Lao Dung và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Duy Tân
Ngày ban hành: 31/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ ĐỐI VỚI TUYẾN TÀU KHÁCH NGANG SÔNG KÊNH ĐÀO - ĐẠI NGÃI THUỘC HUYỆN CÙ LAO DUNG VÀ LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ. HĐNDT.6, ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ và quy định mức thu, quản lý sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 144/2003/QĐ.UBNDT, ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí qua đò đối với đò ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo Công văn số 01/HĐND-TH, ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí qua đò đối với hành khách tuyến tàu ngang sông Kênh Đào - Đại Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí qua đò đối với tuyến tàu khách ngang sông kênh Đào - Đại Ngãi thuộc huyện Cù Lao Dung và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng theo biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung căn cứ mức thu phí tại Điều 1 nêu trên để tổ chức đấu thầu khai thác bến đò.

2. Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm căn cứ vào mức thu phí quy định nêu trên để hướng dẫn địa phương tổ chức đấu thầu khai thác bến đò theo đúng quy định.

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 53/QĐ-HC.03, ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt tạm thời giá cước vận chuyển tuyến tàu ngang sông Kênh Đào - Đại Ngãi thuộc huyện Cù Lao Dung và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, Chủ tịch UBND huyện Long Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân

 

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ ĐỐI VỚI TUYẾN TÀU KHÁCH NGANG SÔNG KÊNH ĐÀO - ĐẠI NGÃI THUỘC HUYỆN CÙ LAO DUNG VÀ LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND, ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

1. Hành khách: 2.000 đồng/người/lượt;

2. Học sinh: 500 đồng/người/lượt;

3. Học sinh + xe đạp: 1.000 đồng/người/lượt;

4. Hành khách + xe đạp: 3.000 đồng/người/lượt;

5. Hành khách đi xe 02 bánh gắn máy (hoặc mô tô): 5.000 đồng/người/lượt (nếu đi 2 người thì người còn lại phải mua vé theo giá hành khách);

6. Xe ô tô từ 4-5 ghế: 25.000 đồng/chiếc/lượt;

7. Xe ô tô từ 6 đến < 12 ghế: 35.000 đồng/chiếc/lượt;

8. Xe ô tô tải dưới 2,5 tấn: 25.000 đồng/chiếc/lượt;

(Giá cước xe ô tô, xe tải được miễn mua vé 1 người, những người còn lại theo xe phải mua thêm vé theo giá hành khách).

9. Trường hợp có nhu cầu thuê bao chuyến: 100.000 đồng/chuyến.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2007/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò đối với tuyến tàu khách ngang sông kênh Đào - Đại Ngãi thuộc huyện Cù Lao Dung và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242