Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 67-CP năm 1960 quy định chế độ thuế thu vào các nghề làm gia công cho Mậu dịch quốc doanh và các cơ quan Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 67-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 01/12/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1960 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THUẾ THU VÀO CÁC NGHỀ LÀM GIA CÔNG CHO MẬU DỊCH QUỐC DOANH VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Thông tư số 437-TTg ngày 18-12-1954 của Thủ tướng Chính phủ về thuế doanh nghiệp và nghị định số 563-TTg ngày 31-97-1955 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điếu lệ tạm thời về thuế lợi tức doanh nghiệp.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 05-10-1960.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 056-TTg ngày 21-02-1957, và quy định chế độ thuế doanh nghiệp thu vào nghề làm gia công cho Mậu dịch quốc doanh và các cơ quan Nhà nước như sau:

- Thuế doanh nghiệp thu vào tất cả các cơ sở làm gia công cho Mậu dịch quốc doanh và các cơ quan Nhà nước theo thuế suất 5% trên doanh số thu ích; riêng các cơ sở gia công dệt vải khổ hẹp thu 3%.

- Các cơ sở đan len, đan sợi (không dùng máy), thêu rua ren, may tay quần áo, làm đồ bạc, đồ ngà gia công cho Mậu dịch quốc doanh và các cơ quan Nhà nước, được miễn thuế doanh nghiệp.

Điều 2. – Các hợp tác xã thủ công nghiệp và những người sản xuất thủ công nghiệp, hay sản xuất các loại hàng chịu thuế hành hóa, đều phải nộp thuế lợi tức doanh nghiệp theo thể lệ hiện hành.

Điều 3. - Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 1960.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


 
Phạm Văn Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 67-CP năm 1960 quy định chế độ thuế thu vào các nghề làm gia công cho Mậu dịch quốc doanh và các cơ quan Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192