Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 79-CT năm 1991 về thực hiện nghiêm túc việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 79-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/03/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VIỆC MIỄN THUẾ NÔNG NGHIỆP THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH .

Nghị quyết Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 6 và Quyết định số 66-HĐBT ngày 5-3-1990 của Hội đồng bộ trưởng về việc miễn thuế nông nghiệp một năm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung đã được các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện nghiêm túc, góp phần làm cho nông dân phấn khởi đẩy mạnh sản xuất. Nhưng có một số địa phương đã miễn thuế tràn lan cho cả những đối tượng ngoài quy định, một số địa phương khác lại chưa miễn thuế hoặc miễn thuế chưa đủ số thuế được phép miễn cho những đối tượng theo quy định. Trong một số hợp tác, tập đoàn sản xuất, việc miễn thuế theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được báo cáo công khai với xã viên, tập đoàn viên. Trong khi đó, một số địa phương lại tuỳ tiện đặt thêm nhiều khoản thu ngoài thuế, ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc miễn thuế theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để thực hiện nghiêm túc việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1991, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu Bộ Tài chính cùng Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế các cấp kiểm điểm, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc và làm tốt những việc sau đây:

1. Xác định đúng số thuế ghi thu năm 1991 của từng đơn vị nộp thuế trên cơ sở sổ bộ thuế nông nghiệp năm 1991.

2. Xác định đúng đối tượng được miễn thuế nông nghiệp đã quy định tại Quyết định số 66-HĐBT ngày 5-3-1990 của Hội đồng bộ trưởng, bao gồm:

- Các hộ xã viên, tập đoàn viên trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp, các hộ nông dân cá thể.

- Các hộ nông trường viên nhận khoán của các nông trường, trạm, trại... mà những nông trường này do làm ăn thua lỗ phải giải thể.

- Các hộ cá thể sản xuất kinh doanh công, thương nghiệp, dịch vụ... có sản xuất nông nghiệp và nộp thuế nông nghiệp mà thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chiếm trên 70% thu nhập hàng năm của hộ.

3. Riêng đối với các hộ gia đình nông dân xã viên, tập đoàn viên nhận khoán thì thực hiện miễn đúng số thuế ghi thu theo bộ thuế năm 1991, chấm dứt việc phân bổ thuế được miễn theo đầu lao động, đầu nhân khẩu hoặc giữ lại lập quỹ của hợp tác xã, tập đoàn sản xuất.

4. Chính quyền địa phương các cấp không tuỳ tiện đặt thêm những khoản đóng góp ngoài thuế đối với nông dân.

5. Tất cả những việc làm trên đây, Uỷ ban Nhân dân các cấp, nhất là cấp xã, phường phải phối hợp với các đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận đồng và thực hiện công khai, dân chủ thực sự.

6. Kết thúc năm thuế 1991 cũng là kết thúc việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vì thế sau vụ chiêm xuân 1991, từng địa phương cần sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác này, xác định số thuế còn được miễn ở vụ mùa năm 1991, để tiếp tục thực hiện trọn vẹn trong năm 1991.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Chỉ thị này và tiến hành kiểm tra việc thi hành miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phạm vi cả nước.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 79-CT năm 1991 về thực hiện nghiêm túc việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240