Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190-QĐ/TT năm 1988 về việc uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương xét xử tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế do Chủ nhiệm Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Số hiệu: 190-QĐ/TT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trọng tài kinh tế Nhà nước Người ký: Tô Duy
Ngày ban hành: 20/08/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190-QĐ/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THƯỜNG XUYÊN CHO TRỌNG TÀI KINH TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ, ĐẶC KHU TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG XÉT XỬ TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 75-CP ngày 14-4-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 62-HĐBT ngày 17-4-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế Bộ, tỉnh và huyện;
Căn cứ Nghị định số 28-HĐBT ngày 9-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản quy định chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải;
Để bảo đảm việc xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế được khẩn trương, kịp thời, tránh tốn kém cho các bên đương sự;
Theo đề nghị của Trọng tài kinh tế
các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương xét xử các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế sau đây:

1. Tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa một bên là đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải với một bên là đơn vị kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội thuộc quyền quản lý của Trung ương hoặc tỉnh khác, thì Trọng tài kinh tế nơi có đơn vị kinh tế tập thể xét xử.

2. Tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa hai đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải thuộc quyền quản lý của hai tỉnh khác nhau, thì Trọng tài kinh tế nơi có bên bị khiếu nại, xét xử.

Điều 2.- Trường hợp các bên đương sự không tán thành quyết định xét xử của Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế được uỷ quyền xét xử nói ở điều 1 trên đây, thì trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xét xử, đương sự có quyền kháng cáo đến Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước. Trong khi chờ đợi xét xử kháng cáo các bên vẫn phải chấp hành quyết định xét xử.

Việc giám sát xét xử và xét xử kháng cáo phải thực hiện theo đúng Thông tư số 105-TT/PC ngày 31-12-1987 của Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn công tác thanh tra chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế, công tác giám sát xét xử và xét xử kháng cáo.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Chủ tịch Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tô Duy

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190-QĐ/TT năm 1988 về việc uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương xét xử tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế do Chủ nhiệm Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.105
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185