Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1995 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Thi hành Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991, các cấp các ngành đã chỉ đạo và giải quyết có kết quả nhiều vụ, việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy nhiên, trong thực tế công tác này còn những tồn tại, thiếu sót: Tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp của công dân còn nhiều, việc giải quyết cụ thể của các ngành, các cấp còn quá chậm trễ, hiệu lực giải quyết của những quyết định không được chấp hành nghiêm chỉnh; việc tổ chức tiếp dân của nhiều cơ quan còn nặng hình thức, hiệu quả giải quyết thấp; công tác kiểm tra, thanh tra về giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng đối với các cơ quan đơn vị thuộc quyền nhiều nơi chưa làm, còn khoán trắng cho các cơ quan chức năng.

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên, kịp thời giải quyết, khiếu nại tố cáo của công dân có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1/ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đích thân chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời để trả lời hoặc ra quyết định xử lý những khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền ở ngành, địa phương mình theo quy định của pháp luật; Thủ trưởng các cấp chính quyền cơ sở, cơ quan, xí nghiệp trực thuộc Bộ, ngành và các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xem xét, ra quyết định giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ đầu theo thẩm quyền, không được vì lý do gì mà không trả lời hoặc "kính chuyển" đùn đẩy lẫn nhau.

2/ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành liên quan nhiều đến khiếu nại, tố cáo của công dân, như các Bộ, ngành: Xây dựng, Địa chính, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội... phải có biện pháp tích cực, kể cả bố trí đủ cán bộ chuyên trách để giúp Thủ trưởng xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc ngành mình quản lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước ngành, ra quyết định giải quyết kịp thời các khiếu nại có nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành đã dược Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết mà công dân còn khiếu nại hoặc phát hiện trong việc giải quyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 16 Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tổng Thanh tra Nhà nước theo thẩm quyền quy định tại Điều 17 Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm các khiếu nại về quyết định giải quyết của Bộ trưởng các Bộ chuyên ngành. Trường hợp đặc biệt các vụ việc cần có ý kiến quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Tổng Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm thẩm tra kỹ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Khi đã có quyết định giải quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền thì mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm thi hành. Nếu cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nào không thi hành thì cơ quan ra quyết định giải quyết phải có biện pháp cụ thể đôn đốc thực hiện hoặc phải ra quyết định buộc thực hiện.

3/ Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi nhiều nơi, gửi vượt cấp, hoặc đơn thư do cấp trên chuyển đến thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài việc giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của mình đồng thời phải chỉ đạo cụ thể từng vụ việc, giao cho các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết (không được bỏ qua) và định kỳ kiểm tra việc giải quyết đó; cần xử lý ngay những đơn vị và cá nhân đã vi phạm Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân và kịp thời báo cáo kết quả lên cấp trên.

Tổng Thanh tra Nhà nước chỉ đạo việc tổng hợp, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi vượt cấp lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chuyển đến các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo ở các Bộ, ngành và địa phương; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ biểu dương những đơn vị làm tốt, kiến nghị xử lý đối với những Bộ, ngành, địa phương có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý, chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

4/ Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải chấn chỉnh nơi tiếp dân thuộc cơ quan mình, tăng cường cán bộ có phẩm chất, năng lực, nắm vững các quy định của luật pháp về giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, có nhiệt tình làm công tác tiếp dân và hướng dẫn chu đáo cho công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm phương tiện làm việc cần thiết ở nơi tiếp dân. Công tác tiếp dân phải được gắn với việc giải quyết kịp thời và có hiệu quả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và là trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp.

Tổng Thanh tra Nhà nước nghiên cứu làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (đặc tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao tổ chức công tác tiếp dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.

5/ Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu và tăng cường đủ cán bộ làm công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các ngành, các cấp; đề xuất các chính sách đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ cán bộ này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Nhà nước và Bộ Trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi công dân, tổ chức, cơ quan Nhà nước hiểu, làm đúng và giám sát việc triển khai thực hiện ở các ngành, các cấp.

Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia đưa vào chương trình giảng dạy các nội dung cơ bản của công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính quyền các cấp phải chỉ đạo cơ quan chức năng có quy định cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp dân, nhằm ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng, xúi dục công dân gây rối trật tự, trị an nơi tiếp dân.

6/ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 3 tháng một lần báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ (qua Tổng Thanh tra Nhà nước) về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo ở ngành, địa phương mình. Tổng Thanh tra Nhà nước hướng dẫn nội dung báo cáo và tổng hợp tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương và Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 64-TTg

Hanoi, January 25, 1995

 

INSTRUCTION

ON STRENGTHENING THE SETTLEMENT OF CITIZENS' COMPLAINTS AND DENUNCIATIONS

In execution of the Ordinance on Complaints and Denunciations by Citizens issued in 1991, the various levels and branches have directed the work and successfully settled many complaints and denunciations by citizens. However, in reality this work is still fraught with many problems and shortcomings: there remain many cases in which citizens sent their complaints or denunciations to echelons higher than the law-prescribed ones, the handling of each concrete case by the various branches and echelons is still too slow, and the effective decisions are not yet strictly observed; the organization of the reception of the people at many agencies is still too formalistic and brings low results in settlement; the Heads of many agencies and units in many places have not performed their duty of verifying and inspecting the settlement of complaints and denunciations at the agencies, and referred completely the issues to the specialized agencies.

In order to overcome these problems and shortcomings, and settle in time and effectively the complaints and denunciations by the people, the Prime Minister gives the following instructions:

1. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to personally direct the timely examination and settlement of these complaints and denunciations, in order to answer the complainants and denunciators, or issue decisions on how to handle these complaints and denunciations under the jurisdiction of their branches or localities as prescribed by law; the Heads of the various levels of administration at the grassroots, agencies and enterprises attached to the ministries or branches and the specialized agencies shall have to examine each case, and issue decisions to settle the complaints and denunciations of citizens right from the outset, according to their jurisdiction. For no reason whatsoever shall they be allowed to abstain from answering, or pass the buck to others.

2. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, with the specialized State managerial function in many ways related to the complaints and denunciations by citizens, such as the Ministries and branches of Construction, Land Administration, Finance, Labor, War Invalids and Social Affairs... Must take active measures, including the appointment of enough specialized staff to help the Heads examine and settle the complaints and denunciations under the management of their branches. At the same time they shall have to intensify the control and prompt the branches and localities in the implementation of the policies and laws related to the function of State management of each branch, and issue decisions to settle in time the complaints bearing on the domain of management of the branch already settled by the Minister or the President of the People's Committee in the province or city directly under the Central Government but still subject to continued complaint by the citizens, or in which there age signs of violations of law as stipulated in Article 16 of the Ordinance on Complaints and Denunciations by Citizens.

The General State Inspector shall, according to his jurisdiction defined in Article 17 of the Ordinance on Complaints and Denunciations by Citizens, issue the final decision, and take responsibility for a definitive settlement of the complaints bearing on the decision of settlement by the Ministers of specialized ministries. In special cases where the decisive opinion of the Prime Minister is necessary, the General State Inspector shall have to verify the cases carefully, and submit them to the Prime Minister for consideration and decision.

Once the authorized agency has issued the final decision for settlement, all individuals, organizations and State agencies shall have to carry it out. If an individual or agency or organization does not carry it out, the decision issuing agency must take concrete measures to see that the decision is implemented, or to issue a decision forcing its implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The General State Inspector shall direct the synthetization and classification of the letters and petitions of complaints and denunciations sent directly over the prescribed level to the leaders of the Party and State, forward them to the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committee in the provinces and cities directly under the Central Government, for settlement according to their jurisdiction. He shall also have to direct, inspect, control and assess the settlement of the complaints and denunciations at the various ministries, branches and localities; report in time to the Prime Minister to commend those units with good records, and suggest sanctions against those ministries, branches and localities having committed many violations in the management and guidance for the settlement of the complaints and denunciations by citizens.

4. The State agencies authorized to settle complaints and denunciations must reorganize the places for reception of the people at their agencies, increase the number of virtuous and capable cadres, have a firm grasp of the regulations of law on the settlement of complaints and denunciations by citizens, are eager to assume the task of receiving the people, and to devotedly guide citizens in presenting their problems and making their complaints or denunciations. They must ensure the necessary working means at the places for reception of the people. The reception of the people must be linked with the timely and effective settlement of the reports, complaints and denunciations by the citizens, and is the responsibility of the Heads of all branches and localities.

The General State Inspector shall have to study and clearly define the function and task of the Office for reception of citizens of the Central Committee of the Party and the State (installed in Hanoi capital and Ho Chi Minh City).

The Prime Minister asks the Head of the Supreme People's Procuracy and the President of the Supreme People's Court, within the scope of their responsibilities and competence, to organize the reception of people who come to make their complaints and denunciations.

5. The General State Inspector, the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel shall study and supply the necessary staff to assume the work of examining and settling the complaints and denunciations at various branches and levels, and suggest appropriate policies of remuneration toward this staff.

The Minister of Justice, the General State Inspector and the Minister of Culture and Information shall cooperate in intenfying the dissemination of law in general and the Ordinance on Complaints and Denunciations by Citizens in particular in the mass media, so that all citizens, organizations and State agencies can understand and act correctly, and supervise the implementation of the Ordinance at various branches and levels.

The Director of the National Administration Institute shall introduce into the curriculum the fundamental contents of the work of examining and settling the complaints and denunciations by citizens, according to current prescriptions of law.

The administration at all levels must direct the specialized agencies to work out concrete regulations, in order to create favorable conditions for citizens who come to make their complaints and denunciations at the place for reception of the people, with a view to preventing bad elements from inciting citizens to disturb public order and security at the places for reception of the people.

6. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the President of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall periodically, once every three months, report to the Prime Minister (through the General State Inspector) about the situation of the settlement of the complaints and denunciations in their branches and localities. The General State Inspector shall direct the composition of the reports, synthesize the situation of the reception of the people and settlement of complaints and denunciations by citizens, and report it to the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Instruction No. 64-TTg ngày 25/01/1995 of January 25, 1995, on strengthening the settlement of citizens' complaints and denunciations

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.132

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117