Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 72/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về triển khai các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và nghiên cứu ứng dụng một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 72/TB-VPCP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ THUỐC HỖ TRỢ CAI NGHIỆN MA TÚY

Ngày 27 tháng 3 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp đánh giá về việc thực hiện các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và nghiên cứu ứng dụng một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện Ủy ban nhân dân 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Tham dự còn có đại diện Ban Khoa giáo Trung ương và Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo thuộc Hội khoa học kinh tế Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Y tế, Lao động  - Thương binh và Xã hội và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

1. Dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm ở nước ta hiện nay là vấn đề xã hội rất phức tạp, nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt xã hội, đến sự phát triển chất lượng giống nòi.

Phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm là công việc còn lâu dài, phức tạp, không chỉ đối với Việt Nam mà ngay cả những nước có trình độ khoa học tiên tiến, hiện đại, do đó cần áp dụng các biện pháp can thiệp giảm tác hại để dự phòng lây nhiễm HIV.

Các Bộ, ngành, địa phương phải nắm chắc diễn biến tình hình và số lượng người nhiễm HIV/AIDS, số lượng người nghiện ma túy, mại dâm trong cộng đồng, trong các cơ sở chữa bệnh, trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ để từ đó tham mưu và đề xuất với Chính phủ các biện pháp phòng, chống hiệu quả hơn.

2. Để kiềm chế và tiến tới giảm số người lây nhiễm mới HIV cũng như số người liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao:

a) Bộ Y tế:

+ Khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn  dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV.

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng triển khai thực hiện thí điểm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế (methadone); cần phải quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện biện pháp này; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+  Đẩy mạnh việc chỉ đạo nghiên cứu các thuốc và phương pháp hỗ trợ cai nghiện ma túy. Đối với một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cho phép sản xuất và sử dụng, phải khẩn trương hướng dẫn thực hiện theo quy định; xem xét kỹ các loại thuốc đã cho phép sản xuất và sử dụng (như Cedemex, Bông sen...) nếu thuốc nào đủ điều kiện thì cho phép lưu hành rộng rãi để hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại các Trung tâm và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thì phải công bố công khai và có hướng dẫn cụ thể.

b. Bộ Công an:

+ Khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy cho phù hợp với tình hình hiện nay; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2007.

+ Báo cáo về công tác tổ chức đánh giá và thống kê số liệu người nghiện ma túy ngoài xã hội và trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (nêu rõ tiêu chí, phương pháp thống kê, cách tổ chức thống kê, số liệu cụ thể của từng địa phương, đơn vị...); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trưcớ ngày 31 tháng 5 năm 2007.

c. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về chế độ đối với cán bộ, nhân viên làm việc trong các lĩnh vực này; chế độ khám, chữa bệnh cho các học viên tại các Trung tâm cai nghiện cho phù hợp với tình hình và điều kiện hiện nay.

+ Báo cáo về công tác tổ chức đánh giá và thống kê số người (không chỉ thống kê theo số lượt người) đang cai nghiện ma túy trong các Trung tâm cai nghiện bắt buộc, các Trung tâm cai nghiện tự nguyện, các trung tâm cai nghiện của tư nhân (báo cáo cụ thể về phương pháp thống kê, số liệu cụ thể của các địa phương, đơn vị...), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2007.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá các phương pháp, hình thức cai nghiện ma túy như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

d. Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ kinh phí thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy tại các Trung tâm cai nghiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2007.

đ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: khẩn trương triển khai phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS đến các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS của địa phương; chủ động bố trí ngân sách thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Chương trình phòng, chống HIV/AIDS; chú trọng chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm để bảo đảm các hoạt động can thiệp giảm tác hại được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

+ Chỉ đạo tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tái nghiện và giáo dục quản lý, tạo việc làm sau cai nghiện tại địa phương, rút ra những bài học cần thiết, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, có hiệu quả cho giai đoạn tới; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan để đánh giá công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tái nghiện và quản lý giáo dục sau cai nghiện trong cả nước.

Văn phòng Chính phủ  xin thông báo để các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 Nơi nhận:
-Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Tư tưởng - Văn hóa TW;
- Ban Khoa giáo TW;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, NC, XDPL, ĐP, Vụ IV, KG,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Lưu VT, VX.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


 
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 72/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về triển khai các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và nghiên cứu ứng dụng một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430
DMCA.com Protection Status