Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 788/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong các đoàn thể thao Việt Nam ở trong nước và ngoài nước do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 788-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 788-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tạo điều kiện cho vận động viên và chuyên gia thể thao là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bao gồm: công dân Việt Nam, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam, người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài) và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam (gọi chung là Việt kiều) hội nhập với những hoạt động thể dục thể theo trong nước và tham gia trong các đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu ở trong nước;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khuyến khích và tạo điều kiện để vận động viên Việt kiều đăng ký tham gia hoạt động tại các Liên đoàn Thể thao Việt Nam và tham dự thi đấu thể thao tổ chức ở trong nước.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Chủ tịch các liên đoàn Thể thao, tuỳ theo nhu cầu công việc có thể mời huấn luyện viên, trọng tài, bác sỹ thể thao (gọi chung là chuyên gia thể thao) Việt kiều tham gia các hội thảo khoa học của ngành hoặc huấn luyện giúp đỡ cho các Câu lạc bộ thể thao ở trong nước.

Điều 3. Các vận động viên, chuyên gia thể thao nói trên có các quyền hạn, nhiệm vụ sau:

1. Các vận động viên được ghi tên tham gia thi đấu các giải thể thao ở trong nước;

2. Các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc được tuyển lựa vào các đội tuyển thể thao Việt Nam, được hưởng chế độ đài thọ bồi dưỡng bảo đảm việc luyện tập (về ăn, ở, đi lại) như mọi vận động viên trong đội tuyển;

3. Các vận động viên, chuyên gia thể thao có thành tích xuất sắc trong thi đấu quốc tế mang lại vinh quang cho Tổ quốc được xét khen thưởng xứng đáng;

4. Được cấp nhanh thị thực nhập xuất cảnh nhiều lần phù hợp với thời gian ghi trong giấy mời (hoặc hợp đồng) và được cơ quan sử dụng đài thọ chi phí cần thiết trong thời gian làm nhiệm vụ;

5. Các vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước hoặc được tuyển lựa vào các đội tuyển thể thao Việt Nam có nghĩa vụ tập luyện và thi đấu hết mình vì danh dự của Tổ quốc;

6. Các chuyên gia thể thao có nghĩa vụ đem hết tài năng và trí tuệ ra sức cùng các đồng nghiệp góp phần vào việc phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao của đất nước;

7. Các vận động viên, chuyên gia thể thao phải tôn trọng, thực hiện đầy đủ luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Điều 4. Tổng cục Thể dục Thể thao có trách nhiệm nắm tình hình đội ngũ vận động viên, chuyên gia thể thao Việt kiều và đề xuất với các cơ quan của Chính phủ những thông tin cần thiết về những vận động viên, chuyên gia thể thao có thể tham gia đóng góp phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của đất nước.

Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chức năng đầu mối liên hệ giữa các vận động viên, chuyên gia thể thao Việt kiều với Tổng cục Thể dục Thể thao và các Liên đoàn Thể thao ở trong nước.

Các vận động viên, chuyên gia thể thao Việt kiều có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Thể dục - Thể thao, các Liên đoàn Thể thao ở trong nước và Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài để tham gia, đóng góp cho phòng trào thể dục - thể thao trong nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 788/TTg

Hanoi ,September 24, 1997

 

DECISION

ON THE PARTICIPATION OF VIETNAMESE RESIDING ABROAD AND VIETNAMESE HOLDING FOREIGN PASSPORTS AND RESIDING IN VIETNAM IN THE VIETNAMESE SPORT DELEGATIONS' ACTIVITIES AT HOME AND ABROAD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;

In order to create favorable conditions for athletes and sport specialists who are Vietnamese residing abroad (including Vietnamese citizens, Vietnamese holding foreign passports but having not yet relinquished their Vietnamese citizenship and persons of Vietnamese origin holding foreign passports) and Vietnamese holding foreign passports and residing in Vietnam (hereafter referred to as overseas Vietnamese) to participate in physical training and sport activities in Vietnam and join Vietnamese sport delegations for overseas competitions;

At the proposal of the General Director of the General Department of Physical Training and Sports,

DECIDES:

Article 1.- To encourage and create favorable conditions for overseas Vietnamese athletes to participate in sport activities of Vietnamese sport federations and participate in sport competitions organized in the country.

Article 2.- The General Director of the General Department of Physical Training and Sports and the Presidents of Sport Federations may, depending on specific requirements, invite overseas Vietnamese trainers, referees and sport doctors (commonly referred to as sport specialists) to participate in scientific seminars organized by the branch or to help domestic sport clubs in training activities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 788/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài cư trú tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong các đoàn thể thao Việt Nam ở trong nước và ngoài nước do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status