Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4532/2002/QĐ-BYT về việc công bố 11 vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4532/2002/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Văn Thưởng
Ngày ban hành: 11/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4532/2002/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 4532/2002/QĐ-BYT NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC CÔNG BỐ 11 VẮC XIN, SINH PHẨM MIỄN DỊCH ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 2010/BYT-QĐ ngày 28/10/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm miễn dịch;
Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt đăng ký vắc xin, sinh phẩm miễn dịch tại cuộc họp ngày 25/4/2002 và 22/8/2002;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 11 vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam (đợt 11 - có Danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Các đơn vị có vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam phải in số đăng ký lưu hành đã cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan tới việc sản xuất và lưu hành vắc xin, sinh phẩm miễn dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Y tế dự phòng, các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam theo Danh mục quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Thưởng

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VẮC XIN, SINH PHẨM MIỄN DỊCH LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM (ĐỢT 11)
(Ban hành theo Quyết định số 4532/2002/QĐ-BYT ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Tên Vắc xin, sinh phẩm

Đơn vị sản xuất

Đóng gói

Hạn dùng

Số đăng ký

1

ENGERIX TM - B

SmithKline Beecham Biologicals S.A.

Liều 20 mcg/1ml; liều 10mcg/0,5ml

Hộp 25 lọ đơn liều

36 tháng

VNDP-104-0602

2

Vắc xin Bại liệt uống

Trung tâm Khoa học và sản xuất vắc xin Sabin

Lọ chứa 2ml vắc xin

24 tháng

VNDP-105-0802

3

Vắc xin BCG đông khô

Khoa sản xuất vắc xin và sinh phẩm – Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

0,5mg.ống; 1mg/ống; 40mg/ống

Hộp 20 ống

24 tháng

VNDP-106-0802

4

Vắc xin Viêm não Nhật Bản

Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1

Lọ 5ml; Lọ 1ml;

Hộp 10 lọ

24 tháng

VNDP-107-0802

5

HBVACCINE

Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1

Liều 20mcg/1ml, 10mcg/0,5ml, 5mcg/0,5ml

Lọ 1ml; lọ 0,5ml

36 tháng

VNDP-108-0802

6

Vắc xin Tả uống

Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1

1,5ml/liều. Lọ 5 liều, lọ 10 liều, lọ 20 liều.

Hộp 10 lọ

24 tháng

VNDP-109-0802

7

DTCOQ

Aventis Pasteur S.A.

0,5ml/liều; Lọ 1 liều, lọ 10 liều, lọ 20 liều.

Hộp 10 lọ

36 tháng

VNDP-110-0802

8

SCI-B-VAC

(BIO-HEP-B) BULK

Bio-Technology General Israel Ltd.

Lọ 5mcg/0,5ml; lọ 10mcg/1ml

24 tháng

VNDP-111-0802

9

BULK OF ANTI TETANUS SERUM

Chang Chun Institute of Biological Products, P.R. China

Thùng 10 lít

36 tháng

VNDP-112-0802

10

IMX HIV-1/HIV-2

III PLUS

Abbott GmbH

Hộp 100 test

9 tháng

VNDP-113-0802

11

WELLCOSYPH HA*

Murex Biotech S.A. (Pty) Ltd.

Hộp 150 test

9 tháng

VNDP-114-0802

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4532/2002/QĐ-BYT về việc công bố 11 vắc xin, sinh phẩm miễn dịch được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234