Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 313/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 313/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT MUỖI SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT GIAI ĐOẠN 2014-2016

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3012/QĐ-BYT ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng Khoa học lựa chọn hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học lựa chọn hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016 ngày 08/01/2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014 - 2016 gồm:

- Alpha-cypermethrin 10SC

- Lambda-cyhalothrin 10CS

- Lambda-cyhalohtrin 2,5CS

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị đến hết ngày 31/12/2016. Bãi bỏ Quyết định số 1278/QĐ-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2011-2013 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313/QĐ-BYT ngày 22/01/2014 về danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014 - 2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84