Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 25/2001/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 11/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001 - 2005: “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số: 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu và Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;
Xét đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: “Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng”, Mã số: KC.10 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2: Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBKHCNMT của Quốc hội;
- Ban Khoa giáo Trung ương;
- Lưu VT, Vụ KH.

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 
Chu Tuấn Nhạ

 

Phụ lục:

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005 "KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG”, MÃ SỐ: KC.10
(Kèm theo Quyết định số: 25/2001/ QĐ - BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường )

a. Mục tiêu:

- Phục vụ mục tiêu bảo đảm công bằng xã hội trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân: thu hẹp khoảng cách về chất lượng, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ giữa đô thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

- Phục vụ đổi mới, phát triển và ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Phấn đấu đạt trình độ công nghệ ngang tầm với một số nước phát triển trong khu vực trên một số lĩnh vực Y Dược.

- Đổi mới và phát triển công nghệ nhằm khai thác có hiệu quả nguồn dược liệu trong nước để sản xuất thuốc có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

b. Nội dung chủ yếu:

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại và công nghệ mới thích hợp với từng tuyến phục vụ đa số cộng đồng (nông dân, đồng bào dân tộc) trong cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và dự phòng.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội hoá, kết hợp quân dân y, kết hợp các kỹ thuật tổng hợp trong chống dịch, đặc biệt là đối tượng nghèo, vùng sâu, vùng xa (giám sát, chẩn đoán sớm, kháng thuốc, điều trị đặc hiệu) để từng bước khống chế, tiến tới thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm.

- Tập trung nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới và những biện pháp để ngăn chặn những bệnh xuất hiện trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Ung thư, tim mạch, tâm thần, bệnh nghề nghiệp ...

- Nghiên cứu phát hiện nguy cơ nhanh và xử lý sớm đối với nhiễm độc và nhiễm trùng hàng loạt trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và lương thực thực phẩm (kit, chất sinh học và phương pháp kiểm tra chẩn đoán nhanh chất lượng vệ sinh thực phẩm. Nghiên cứu tổ chức mô hình triển khai cấp cứu hàng loạt- đánh giá mức độ tổn hại từng vùng và tồn lưu độc hại trong thực phẩm...).

- Nghiên cứu tiêu chuẩn hoá vac xin, sinh vật phẩm, trang thiết bị y tế.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình ghép tạng trên người.

- Nghiên cứu hiện đại hoá công nghệ bào chế và nâng cao chất lượng đối với thuốc tân dược và thuốc cổ truyền (dạng gel, fun, tác dụng chậm...).

- Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, khai thác và nâng cao hiệu quả nguồn tài nguyên dược liệu, vật nuôi phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/06/2001 phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.678

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!