Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 218/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ trực thuộc Sở Thể dục thể thao thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 218/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 21/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TẬP LUYỆN THỂ THAO PHÚ THỌ TRỰC THUỘC SỞ THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 37/2000/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 02 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục thể thao thành phố ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục thể thao tại Công văn số 1062/TDTT ngày 12 tháng 8 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 260/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ trực thuộc Sở Thể dục thể thao thành phố.

Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thành phố theo quy định.

Địa điểm Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ đặt tại số 219 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ có nhiệm vụ :

1. Tổ chức, quản lý quá trình tập luyện, công tác đào tạo vận động viên các đội tuyển cầu lông, cử tạ-thể hình, võ thuật và vận động viên năng khiếu các tuyến phù hợp với yêu cầu phát triển của Ngành Thể dục Thể thao thành phố; tổ chức các cuộc thi đấu để lựa chọn vận động viên vào đội tuyển thành phố và quốc gia.

2. Hướng dẫn, giảng dạy, tập luyện cầu lông, cử tạ-thể hình, võ thuật cho các đối tượng yêu thích thể thao, phục vụ nhu cầu tập luyện tăng cường sức khỏe và vui chơi giải trí của nhân dân.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phục vụ các giải quốc tế, quốc gia, thành phố, các giải phong trào cho học sinh, sinh viên và công nhân viên chức.

4. Thông qua hoạt động thể thao tại Nhà tập luyện thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố.

5. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao có thu theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần tạo nguồn thu bù đắp vào chi phí hoạt động và nâng cấp Nhà tập luyện phục vụ cho việc phát triển thể thao thành phố.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn lao động và các nguồn thu khác của Nhà tập luyện theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ do Chủ nhiệm phụ trách và có 1 đến 2 Phó Chủ nhiệm giúp việc, do Giám đốc Sở Thể dục thể thao thành phố bổ nhiệm.

Giám đốc Sở Thể dục thể thao thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên môn đúng tiêu chuẩn quy định, trên nguyên tắc bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, đảm bảo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ phù hợp với quyết định này.

Biên chế, quỹ tiền lương của Nhà nước Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ được ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế và quỹ tiền lương sự nghiệp của Sở Thể dục thể thao thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ nhiệm Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND. TP
- Thường trực UBND. TP
- Ban TTVH Thành ủy
- Ban VHXH-HĐND. TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- ủy ban nhân dân quận 11
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ trực thuộc Sở Thể dục thể thao thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189
DMCA.com Protection Status