Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 21/KH-UBND Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 21/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Đình Quang
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21 /KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

NĂM CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu.

2. Mục tiêu cụ thể và kết quả cần đạt

- Rà soát, điều chỉnh, ban hành các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; thông tin về vệ sinh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng.

- Đến cuối năm 2017 tỷ lệ lấy mẫu giám sát quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm như: Thịt gia súc, gia cầm; thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm trên 10% so với năm 2016.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP (xếp loại A,B) tăng trên 10% so với năm 2016.

- Nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin đầy đủ về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn; tiếp tục phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho Thế giới”, “Địa chỉ xanh - Nông sản sạch”, “Chuỗi thực phẩm an toàn - Từ sản xuất đến bàn ăn”.

2. Giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP nông lâm thủy sản, tập trung vào thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp không đảm bảo an toàn.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản; tái kiểm tra cơ sở loại C và xử lý dứt điểm cơ sở tái kiểm tra vẫn xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp tục hướng dẫn cho cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào cơ sở lưu thông buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, lò mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

3. Tổ chức sản xuất và kết nối với tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

- Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

-Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt và sản phẩm thủy sản, trong đó chú trọng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản đã được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội.

- Tổ chức triển khai xác nhận các sản phẩm an toàn; mở rộng, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, kết hợp kiểm tra và lấy mẫu giám sát định kỳ theo quy định.

4. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ theo phân công trong quản lý vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường.

(Chi tiết kế hoạch có Phụ lục đính kèm)

III. NGUỒN KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước cấp cho công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, Dự án.

3. Các nguồn kinh phí khác được hỗ trợ theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang… và các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương tuyên truyền các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, các sản phẩm đã được xác nhận an toàn; các cơ sở vi phạm quy định về ATTP thuộc phạm vi quản lý để người tiêu dùng biết và lựa chọn thực phẩm an toàn.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định, Thông tư của các Bộ ngành có liên quan về ATTP cho người quản lý, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt các cơ sở, hộ nông dân sản xuất các nguyên liệu thực phẩm an toàn.

- Tổ chức tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Sở Y tế 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai các đợt cao điểm ATTP trong năm 2017; tập trung vào việc đảm bảo chất lượng ATTP nông lâm thủy sản; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản công bố hợp chuẩn, hợp quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản và truy xuất nguồn gốc thực phẩm mất an toàn.

3. Sở Tài Chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả

4. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, trọng tâm là sản phẩm, gia súc, gia cầm, rau, củ quả, thủy sản; hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y cấm, giả, ngoài danh mục.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện các tổ chức, cá nhân lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, kháng sinh cấm, giả, ngoài danh mục và phối hợp chặt chẽ với các Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

6. Các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch này.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản; xây dựng các phong trào thi đua, hưởng ứng và tham gia xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

- Tăng thời lượng phát sóng giới thiệu về các mô hình, các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Phối hợp, tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh, các nhóm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Tuyên truyền, phổ biến về các mức xử phạt hành chính, trách nhiệm hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vụ việc vi phạm được phát hiện về ATTP nông lâm thủy sản theo đề nghị của cơ quan chức năng.

- Công khai kết quả phân loại A, B, C các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh, thông tin về các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, về địa chỉ nơi bán thực phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP theo chuỗi và xác nhận an toàn theo đề nghị của các cơ quan quản lý.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn quản lý. Chủ động bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nội dung của Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

- Tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản được giao tại Quyết định số 66/QĐ -UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP và phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; tiếp tục tổ chức cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc địa bàn quản lý ký bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Định kỳ, trước ngày 20 hàng tháng báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HÐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài Chính; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Y tế, Công Thương;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Hội nông dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Phó Chánh VPUBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM CAO ĐIỂM HÀNH ĐỘNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thông tin, truyền thông về ATTP nông lâm thủy sản

1.1

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Sở Y tế, Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị khác có liên quan

Trong năm 2017

1.2

Chủ động phối hợp với các Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin đầy đủ về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn; tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho Thế giới”, “Địa chỉ xanh - Nông sản sạch”, “Chuỗi thực phẩm an toàn - Từ sản xuất đến bàn ăn”

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đài Truyền hình Việt Nam

Trong năm 2017

2

Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

2.1

Tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP nông lâm thủy sản, tập trung vào thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp không đảm bảo an toàn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh; Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Trong năm 2017

2.2

Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản cấp tỉnh quản lý theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Thanh tra xử lý vi phạm đối với cơ sở loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh; Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Trong năm 2017

2.3

Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản do cấp huyện, thành phố quản lý theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Thanh tra xử lý vi phạm đối với cơ sở loại C, tái kiểm tra vẫn xếp loại C; tổ chức triển khai thực hiện quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở trồng trọt rau, quả, chè nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị khác có liên quan

Trong năm 2017

2.4

Tổ chức thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào cơ sở lưu thông buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, lò mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh; Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Trong năm 2017

3

Tổ chức sản xuất và kết nối với tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

3.1

Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành

Trong năm 2017

3.2

Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP..), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Trung tâm khuyến nông; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

 

Trong năm 2017

3.3

Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt và sản phẩm thủy sản, trong đó chú trọng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản đã được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2017

4

Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

4.1

Đào tạo cho cán bộ làm công tác chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT

4.2

Phối hợp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, thanh tra chuyên ngành do các Cục, Tổng cục chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT

4.3

Tập huấn, hướng dẫn triển khai Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ; bổ sung trang thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan

Trong năm 2017

5

Kinh phí triển khai thực hiện

5.1

Xây dựng kinh phí triển khai thực hiện Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý I năm 2017

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 21/KH-UBND Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


651
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74