Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 231/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc tại nhà máy xử lý rác thải sông công, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 231/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 231/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN.

Ngày 17 tháng 9 năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe đại diện Chủ đầu tư báo cáo tình hình thu gom và xử lý rác thải tại thị xã Sông Công, công nghệ áp dụng tại nhà máy, ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Hiện nay, xử lý rác thải đang là vấn đề bức xức tại các đô thị và nông thôn trong cả nước. Dự án Nhà máy xử lý rác thải Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với công suất 50 tấn/ngày là Dự án áp dụng công nghệ MBT-CD08 do Việt Nam nghiên cứu để xử lý rác thải sinh hoạt và tái chế 100% chất thải rắn thành viên nhiên liệu và gạch không nung..., góp phần phát triển công nghệ xử lý rác thải trong nước và giải quyết nhu cầu xử lý rác thải của địa phương. Đánh giá cao Ban quản lý đô thị thị xã Sông Công đã phối hợp với Công ty TNHH Thủy lực - Máy triển khai thực hiện thí điểm Dự án xử lý rác thải nói trên.

2. Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả hoạt động của Dự án, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Xây dựng:

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu đến giữa năm 2012 nâng cấp một bước căn bản về công nghệ, thiết bị, sản phẩm trong lĩnh vực xử lý rác thải; hỗ trợ về kỹ thuật để Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Môi trường Việt Nam (VETEC) tiếp tục hoàn thiện công nghệ, thiết bị, đa dang hóa sản phẩm bảo đảm chất lượng, tính thẩm mỹ và các tiêu chuẩn về môi trường, tiến tới đưa sản phẩm tái chế vào sử dụng tại các hộ gia đình.

- Đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ đưa công nghệ MBT-CD08 xử lý và tái chế 100% chất thải rắn thành viên nhiên liệu và gạch không nung vào Danh mục sản phẩm quốc gia để xem xét, hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện Danh mục sản phẩm quốc gia, thông qua Ban Chỉ đạo Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2011.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản hướng dẫn về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tài chính đối với vận hành của hệ thống xử lý rác thải ở địa phương theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:

- Khẩn trương xem xét, thực hiện việc chuyển đổi Ban quản lý đô thị thị xã Sông Công thành Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị để hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải,... của Thị xã đạt hiệu quả.

- Cân đối ngân sách của Tỉnh để hỗ trợ cho thị xã Sông Công đầu tư xây dựng đường giao thông đến Nhà máy xử lý rác thải Sông Công; bảo đảm nguồn điện ưu tiên để Nhà máy luôn có điện ổn định phục vụ công tác xử lý và tái chế rác thải.

- Hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thái Nguyên theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 11 năm 2011.

3. Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Môi trường Việt Nam (VETEC) làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để đăng ký cấp Giấy chứng nhận là Doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hưởng các hỗ trợ, ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, KH&CN, TN&MT;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Cty CP Thiết bị công nghệ môi trường VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4), B (31b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 231/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc tại nhà máy xử lý rác thải sông công, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85