Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 516-TTg năm 1994 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 516-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 19/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
Sau khi trao đổi ý kiến và thống nhất với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và gồm các thành viên như sau:

- Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc.

- Phó Trưởng ban thường trực: giáo sư Phạm Song.

- Phó Trưởng ban : Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Hồ Đức Việt.

- Các Uỷ viên kiêm nhiệm gồm một đại diện có thẩn quyền là người trực tiếp phụ trách vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của các cơ quan sau:

+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

+ Bộ Y tế,

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

+ Bộ Thuỷ lợi,

+ Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,

+ Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia,

+ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giúp Chính phủ tổ chức, phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong cả nước.

Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có nhiệm vụ giúp Chính phủ trong các việc sau đây:

1- Tham gia ý kiến với các ngành chủ trì các chương trình trong việc xây dựng chương trình, dự án, kế hoạch về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để trình Chính phủ; tư vấn cho Chính phủ trong việc phê duyệt các chương trình dự án, kế hoạch đó.

2- Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được duyệt. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án đó ở từng vùng và trong cả nước.

3- Tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương để xử lý các vấn đề nẩy sinh nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu của chương trình đã đề ra.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (có tham gia Ban Chỉ đạo hoặc không tham gia) đều có trách nhiệm phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công việc liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình.

Điều 4. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là Bộ Xây dựng. Văn phòng của Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Xây dựng, có một số chuyên viên giúp việc, được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách Nhà nước cấp thông qua tài khoản của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện, quận, không thành lập Ban Chỉ đạo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân sử dụng các cơ quan chức năng và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường do địa phương đề ra trên cơ sở vận dụng thực hiện chiến lược, chương trình chung của cả nước và sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời phối hợp hoạt động, kiểm tra việc thực hiện các chương trình của các Bộ, ngành trên địa bàn địa phương.

Điều 6. Uỷ ban Quốc gia thấp kỷ niên nước uống và làm sạch môi trường thành lập theo Thông báo của Hội đồng Bộ trưởng số 3942-V10 ngày 5-10-1982 nay chấm dứt hoạt động và bàn giao công việc lại cho Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 516-TTg

Hanoi, September 19, 1994

 

DECISION

ON ESTABLISHING THE STEERING COMMITTEE FOR RURAL CLEAN WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION PROGRAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In consideration of the proposals by the Minister of Construction and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel;
After consulting and comparing notes with the First Secretary of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Steering Committee of the Rural Clean water and Environmental Sanitation Program.

This Steering Committee is placed under the direct leadership of the Prime Minister and shall be composed of the following members:

- Chairman: Minister of Construction Ngo Xuan Loc.

- Permanent Vice-Chairman: Professor Pham Song.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 516-TTg năm 1994 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251