Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 44/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 15/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG VÀ HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;
Căn cứ Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quản lý Công viên cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Công văn số 65/SGTCC-ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2007 (kèm tài liệu) về ban hành danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện - phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín 

 

1. DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mười sáu (16) loài cây sau đây cấm trồng mới trên vỉa hè đường phố: đây là những cây có độc tố, có khả năng gây nguy hiểm cho người, phương tiện và công trình.

 

Stt

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên VN

Tên khoa học

Vỉa hè

Dãy phân cách

01

Bả đậu

Hura crepitans L.

Myrtaceae

x

x

Thân có gai, nhánh giòn, dễ gãy, mủ và hạt độc.

02

Bàng

Terminalia catappa L.

Euphorbiaceae

x

x

Nhánh đâm ngang cản trở giao thông, dễ bị sâu, dễ ngã đổ.

03

Bàng nước

Fagraea crenulata Maingay. ex. Cl.

Loganiaceae

x

x

Thân có gai.

04

Bồ kết

Gleditschia fera (Lour.) Merr.

Caesalpiniaceae

x

x

Thân có nhiều gai rất to.

05

Bồ hòn

Sapindus mukorossi Gaertn.

Sapindaceae

x

x

Quả gây độc.

06

Cao su

Hevea brasiliensis (A.Juss.) Muell. Arg.

Euphorbiaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, hạt có chất độc.

07

Cô ca cảnh

Erythroxylum novagrana - tense (Morris.) Hieron

Eurythroxylaceae

x

x

Lá có chất cocaine gây nghiện.

08

Da, Sung

Ficus spp.

Moraceae

x

 

Các loài Da có rễ phụ làm hư hại công trình và dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

09

Đủng đỉnh

Caryota mitis Lour.

Arecaceae

x

 

Trái có chất gây ngứa.

10

Gòn

Ceiba pentendra (l.) Gaertn.

Bombacaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán gây ô nhiễm môi trường.

11

Mã tiền

Strychnos nux vomica L.

Loganiaceae

x

x

Hạt có chất strychnine gây độc.

12

Me keo

Pithecellobim dulce (Roxb.) Benth.

Mimosaceae

x

x

Thân và cành nhánh có nhiều gai.

13

Sưng Nam bộ, Son lu

Semecarpus cochinchinensis Engl.

Anacardiaceae

x

x

Nhựa cây có chất làm ngứa, lở loét da.

14

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Apocynaceae

x

 

Hạt, lá, vỏ cây đều có chứa chất độc.

15

Trúc đào

Nerium oleander L.

Apocynaceae

x

 

Thân và lá có chất độc.

16

Xiro

Carissa carandas L.

Apocynaceae

x

x

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

 

Ghi chú:

- x: Vị trí cấm trồng cây.

- Da trồng ở dãy phân cách phải được cắt tỉa, tạo hình.

 

2. DANH MỤC CÂY HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Mười bốn loài cây sau đây hạn chế trồng trên vỉa hè và dãy phân cách đường phố: đây là các loài cây ăn quả, cây tạo ra mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường hạn chế trồng nơi công cộng, chỉ được phép trồng theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chuyên ngành cây xanh hoặc dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

STT

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên VN

Tên khoa học

Vỉa hè

Dãy phân cách

01

Bạch đàn (các loại)

Eucalyptus  spp

Myrtaceae

x

x

Cây cao, tán thưa, nhỏ... ít phát huy tác dụng tạo bóng mát.

02

Dừa

Cocos nucifera  L.

 Arecaceae

x

x

Cây có trái to có thể rụng gây nguy hiểm.

03

Gáo trắng

Neolamarkia cadamba (Roxb.)  Bosser.

Rubiaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, quả mọng rơi làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

04

Gáo tròn

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridd.

Rubiaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, quả mọng rơi ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

05

Keo lá tràm

Acacia auriculaeformis A. Cunn. Ex. Benth.

Mimosaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ tét.

06

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

Mimosaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ tét.

07

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculaeformis.

Mimosaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ tét.

08

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre. Ex. Laness.

Flacourtiaceae

x

x

Trái to rơi gây nguy hiểm. Hạt có chất trị bệnh phong.

09

Lòng mức lông

Wrightia pubescen R. Br. spp lanati (BC.) Ngan.

Apocynaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán hạt có lông gây ô nhiễm môi trường.

10

Lòng mức, Thừng mức

Wrightia annamensis Eb. Et Dub.

Apocynaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán hạt có lông gây ô nhiễm môi trường.

11

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Apocynaceae

x

x

Nhánh giòn, rất dễ gãy. Hoa có mùi hắc, gây khó chịu cho người.

12

Trôm hôi

Sterculia foetida  L.

Sterculiaceae

x

x

Quả to, hoa có mùi hôi.

13

Trứng cá

Muntingia calabura  L.

Elaeocarpaceae

x

x

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo, rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

14

Các loài cây ăn trái

 

 

x

x

Cây có trái khuyến khích trẻ em leo trèo, trái rụng gây ô nhiễm môi trường.

 

Ghi chú: x: vị trí hạn chế trồng.

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2007/QĐ-UBND ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.868
DMCA.com Protection Status