Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2007/QĐ-BNN về Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Số hiệu: 25/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Số: 25/2007/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp; Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Hứa Đức Nhị

 


 

 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  25 /2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

Loài, giống

Tên khoa học

Quyết định số (ngày, tháng, năm), Bộ

Loại tiêu chuẩn

Vùng áp dụng

1

Keo lai tự nhiên

 

 

 

 

-

BV33

A.mangium x A.auriculiformis

1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Trên diện rộng.

-

BV71, BV73, BV75

A.mangium x A.auriculiformis

1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Ba Vì-Hà Tây; Yên Thành-Nghệ An và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

-

TB1, TB7, TB11

A.mangium x A.auriculiformis

1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Bầu Bàng - Bình Dương và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

2

Keo lai nhân tạo

 

 

 

 

-

MA1, MA2

A.mangium x A.auriculiformis

1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Ba Vì-Hà Tây; Vạn Xuân Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

3

Keo lá tràm

 

 

 

 

-

BVlt15, BVlt83, BVlt84

A.auriculiformis

1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Ba Vì-Hà Tây, Đông Hà- Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

-

BVlt85

A.auriculiformis

1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 7 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Đông Hà- Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

 

4

Bạch đàn urôphylla

 

 

 

 

-

PN3d

E.urophylla

1686/QĐ-BNN-KHCN ngày 9 tháng 6 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Trên diện rộng.

-

PN21, PN24, PN108

E.urophylla

1686/QĐ-BNN-KHCN ngày 9 tháng 6 năm 2006

Giống mới (dòng vô tính)

Phù Ninh, Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2007/QĐ-BNN về Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942
DMCA.com Protection Status