Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 245-TTg năm 1972 về việc thống nhất hệ tọa độ và độ cao Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 245-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 05/09/1972 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 245-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1972

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT HỆ TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét yêu cầu tăng cường quản lý thống nhất công tác đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước;
Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Đo đạc và bản đồ thuộc Phủ Thủ trưởng;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 12 tháng 01 năm 1972.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay lấy hệ toạ độ và độ cao do Cục Đo đạc và bản đồ xây dựng làm hệ toạ độ và độ cao thống nhất cho cả nước, mang tên Hệ toạ độ và độ cao 1972.

Điều 2. Lấy điểm thiên văn Láng (Hà Nội) có:

- Kinh độ thiên văn ………………………….

- Vĩ độ thiên văn …………………………….

Làm điểm gốc toạ độ, lấy mực nước biển trung bình tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu (Hải Phòng) làm mực chuẩn O cho điểm gốc tọa độ; thống nhất lấy thể bầu dục Cờ-ra-xốp-ky (Kpacobckuũ) có bán kính a= 6.378.245m và độ dẹt α = 298,3 và hình Gao-sơ (Gauss) làm cơ sở cho việc tính toán trắc địa.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Ủy ban hành chính các khu, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tính chuyển các mạng lưới tọa độ và độ cao(bao gồm hạng 1, 2, 3 và 4 và những điểm các hạng thấp hơn nhưng có tính chất sử dụng lâu dài) cho ngành và địa phương mình xây dựng để thống nhất vào Hệ tọa độ và độ cao 1972 của Nhà nước.

Điều 4. Các đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban hành chính các cấp và Cục trưởng Cục Đo đạc và bản đồ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 245-TTg năm 1972 về việc thống nhất hệ tọa độ và độ cao Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.261
DMCA.com Protection Status