Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 228-CT năm 1991 phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai tỉnh Hà Sơn Binh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 228-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đồng Sĩ Nguyên
Ngày ban hành: 27/07/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228-CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG RỪNG PHÒNG HỘ, MÔI SINH KHU VỰC XUÂN MAI TỈNH HÀ SƠN BÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình về việc xin phê duyệt dự án và quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai (tờ trình số 186-CV/UB ngày 3 tháng 5 năm 1991).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. hê duyệt quy hoạch vùng đất để xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai thuộc tỉnh Hà Sơn Bình là 1.000 (một nghìn) ha, trong đó:

- Trồng tập trung để phòng hộ khoảng 600 ha.

- Trồng rừng môi sinh nghiên cứu khoa học kết hợp kinh tế, khoảng 400 ha.

Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, kể từ năm 1991.

Vốn đầu tư: Nhà nước đầu tư hỗ trợ cho khâu trồng mới và chăm sóc trong năm đầu khoảng 1 tỉ đồng (một tỉ đồng), thể hiện trong chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Bộ Lâm nghiệp là chủ quản đầu tư có nhiệm vụ: chỉ đạo chủ đầu tư lập luận chứng kinh tế kỹ thuật và phối hợp với các ngành có liên quan xét duyệt các luận chứng kinh tế kỹ thuật đó theo quy định hiện hành về quản lý xây dựng cơ bản.

Giao trường Đại học Lâm nghiệp làm chủ đầu tư 400 ha và nông trường 1A (quân đội) làm chủ đầu tư 600 ha. Các chủ đầu tư phải tổ chức và sử dụng tốt lực lượng lao động hiện có của chính mình để thực hiện dự án, trường hợp còn thiếu lao động, thì được giao khoán cho nhân dân địa phương tham gia để bảo đảm cho dự án được thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình căn cứ quyết định này tiến hành giao đất cho các chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Đồng Sĩ Nguyên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228-CT năm 1991 phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ, môi sinh khu vực Xuân Mai tỉnh Hà Sơn Binh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76