Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1278/2006/QĐ-UBND-QNg về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại bãi cát xã Nghĩa Dũng,thành phố Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1278/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trương Ngọc Nhi
Ngày ban hành: 31/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1278/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH CHÂU KHAI THÁC CÁT LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI BÃI CÁT XÃ NGHĨA DŨNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết việc và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Xét Đơn xin khai thác khoáng sản số 02/KTKS-MC ngày 04/4/2006 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu về việc xin khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại bãi cát xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 106/UB ngày 24/02/2005; ý kiến thống nhất đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 486/STNMT ngày 26/4/2006 và số 608/STNMT ngày 19/5/2006 (kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 15/5/2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại bãi cát xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau:

- Khu vực khai thác có diện tích 5ha, được giới hạn bởi các điểm góc M1, M2, M3, M4 có toạ độ (theo hệ toạ độ VN 2000):

Điểm góc

Tọa độ

X(m)

Y(m)

M1

1673.887.08

590.298.63

M2

1673.739.52

590.432.66

M3

1673.410.31

590.545.08

M4

1673.357.94

590.410.98

- Công suất khai thác: 50.000m3/năm;

- Loại sản phẩm: Cát sông làm vật liệu xây dựng;

- Thời gian khai thác: Từ tháng 6/2006 đến hết tháng 6/2007;

- Chiều sâu khai thác trung bình: 1,2m;

- Lệ phí cấp giấy phép: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thu và nộp cho Cục thuế tỉnh theo đúng quy định.

Điều 2. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản theo qui định của Luật Khoáng sản và pháp luật liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ kết quả khai thác và báo cáo những phát hiện mới về khoáng sản cho phòng Tài nguyên khoáng sản - Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật.

4. Trong quá trình hoạt động khai thác phải đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn môi trường như Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 70/PXN-STNMT ngày 20/4/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Mọi hoạt động khai thác khoáng sản theo Quyết định này chỉ được tiến hành sau khi Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu đã thông báo kế hoạch khai thác, hoàn chỉnh thủ tục thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường, đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng của Nhà nước theo qui định của pháp luật và được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao, cắm mốc khu vực khai thác.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Ngọc Nhi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1278/2006/QĐ-UBND-QNg về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Châu khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại bãi cát xã Nghĩa Dũng,thành phố Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5