Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1171/1999/QĐ-TTg về khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà do thủ Tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1171/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1171/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1171/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ: THỪA THIÊN HUẾ, ĐÀ NẴNG,QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HOÀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố miền Trung bị lũ lụt gây ra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

1. Trích 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 1999 hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố miền Trung bị lũ lụt để cứu đói, hỗ trợ nhà ở, chữa trị người bị thương, mai táng phí cho người chết, quần áo, chăn màn, lúa giống cho sản xuất, phân bổ như sau:

Thừa Thiên Huế: 10,0 tỷ đồng

Đà Nẵng: 2,0 tỷ đồng

Quảng Nam: 30,0 tỷ đồng

Quảng Ngãi: 35,0 tỷ đồng

Bình Định: 15,0 tỷ đồng

Phú Yên: 4,0 tỷ đồng

Khánh Hoà: 4,0 tỷ đồng

2. Khoản kinh phí hỗ trợ tại khoản 1 Điều này bao gồm:

- Tiền, hàng đã cấp cho các tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 08/12/1999; Quyết định số 1147/QĐ-TTg ngày 09/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và 80 tấn mì ăn liền, 100.000 áo đi mưa đã cấp cho tỉnh Quảng Nam; 194 tấn mì ăn liền và 100.000 áo đi mưa đã cấp cho tỉnh Quảng Ngãi.

- 12.000 tấn lương thực quy gạo từ nguồn dữ trữ quốc gia cấp cho các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; Đà Nẵng 200 tấn; Quảng Nam 3.800 tấn; Quảng Ngãi 5000 tấn; Bình Định 1000 tấn; Phú Yên 500 tấn; Khánh Hoà 500 tấn.

Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các tỉnh sử dụng khoản kinh phí này.

Điều 2

1. Bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 1999: 100 tỷ đồng để sửa chữa, khôi phục các công trình cơ sở hạ tầng: bệnh viện, Trạm y tế, trường học, các công trình giao thông, thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội:

Thừa Thiên Huế: 10,0 tỷ đồng

Thành phố Đà Nẵng: 5,0 tỷ đồng

Quảng Nam: 25,0 tỷ đồng

Quảng Ngãi: 25,0 tỷ đồng

Bình Định: 18,0 tỷ đồng

Phú Yên: 12,0 tỷ đồng

Khánh Hoà: 5,0 tỷ đồng

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét, lựa chọn các dự án, bố trí vốn phù hợp với cân đối chung để thực hiện. Cho phép được thực hiện việc chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung tại khoản 1 điều này. Thời gian thực hiện các dự án đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2000.

Bộ kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan hướng dẫn các tỉnh, thành phố sử dụng khoản kinh phí này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngành Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1171/1999/QĐ-TTg về khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà do thủ Tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13