Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 112/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 112/2000/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VIỆC SỬ DỤNG TIỀN VÀ HÀNG CỨU TRỢ VÙNG BỊ LỤT, BÃO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để xử lý kịp thời tiền và hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lụt, bão gây ra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lụt, bão gây ra ở các địa phương, gồm:

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Trưởng ban;

- Một lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phó trưởng ban;

- Một lãnh đạo Bộ Tài chính: Phó Trưởng ban.

Các Bộ, ngành, cơ quan: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ mỗi cơ quan cử 01 (một) đại diện tham gia Ban Chỉ đạo này.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Theo dõi số tiền và hàng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, cứu trợ đồng bào vùng bị lụt, bão;

- Căn cứ vào mức độ thiệt hại của từng tỉnh, chỉ đạo việc phân phối tiền và hàng cứu trợ đã nhận được cho các địa phương, thông báo cho các cơ quan tiếp nhận (Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Ban Quản lý và tiếp nhận Viện trợ Bộ Tài chính) để thực hiện; thường xuyên thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương, đơn vị tự tổ chức vận chuyển tiền và hàng cứu trợ trực tiếp cho các tỉnh bị lụt, bão, thì thông báo lại cho Ban Chỉ đạo biết để tổng hợp chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 112/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212