Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Instruction No.528-TTg, banning the rearing and ordering the destruction of yellow snails, promulgated by the Prime Minister of Government.

Số hiệu: 528-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 528-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẤM NUÔI VÀ TRỪ DIỆT NGAY LOẠI ỐC BƯƠU VÀNG

Từ năm 1988, ốc bươu vàng, bằng nhiều đường đã được đưa vào nước ta. Đây là loại vật có khả năng sinh sản nhanh, gây thiệt hại cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và báo cáo kết quả kiểm tra của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Cấm nuôi ốc bươu vàng dưới mọi quy mô, hình thức trong cả nước. ở các tỉnh đang có ốc bươu vàng, đặc biệt là Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long ốc bươu vàng phát triển nhanh phải có giải pháp tích cực diệt trừ. Các cấp, các ngành có liên quan chủ động tổ chức thực hiện tiêu diệt ốc bươu vàng, không để lây lan, phải hoàn thành việc diệt trừ ốc bươu vàng trong cả nước vào cuối năm 1994.

Doanh nghiệp nào nuôi ốc bươu vàng để lây lan sang các đơn vị khác có trách nhiệm phải làm sạch môi trường và bồi thường thiệt hại.

2- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm phải khẩn trương đề ra các biện pháp cụ thể về kiểm dịch, quy trình phòng trừ ốc bươu vàng kết hợp các biện pháp thủ công và sử dụng hoá chất, tăng cường chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện; tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tuyên truyền phổ biến trong nhân dân những nội dung nêu trên.

3- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng và mức độ thiệt hại do ốc bươu vàng gây ra, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa và trừ diệt ốc bươu vàng.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phải kiểm điểm trách nhiệm về việc cho phép nuôi ốc hươu vàng trên địa phương mình gây hậu quả nghiêm trọng; phải kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại và quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại với những đơn vị và cá nhân có khuyến điểm trong vấn đề này.

4- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trong việc xử lý hậu quả do ốc bươu vàng gây ra, đồng thời kiểm điểm phần trách nhiệm quản lý Nhà nước được giao và việc thực hiện không nghiêm túc, không triệt để Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 10-NN ngày 5-10-1992 về việc không được nuôi và cấm nhập ốc bươu vàng.

5- Bộ Thuỷ sản kiểm điểm trách nhiệm vệ việc đã đưa giống ốc bươu vàng ra Bắc năm 1990 và nhân rộng, kiểm điểm việc chưa làm tròn trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được giao và việc thực hiện không nghiêm túc, không triệt để Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nói trên.

6- Bộ Thương mại kiểm điểm việc cho phép nhập giống ốc bươu vàng.

7- Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm của mình trong việc không kiểm tra hoạt động của liên doanh nuôi ốc bươu vàng sau khi cấp giấy phép "sản xuất bột cá".

Việc kiểm điểm trách nhiệm của các Bộ và Uỷ ban nhân dân nói trên phải tiến hành nghiêm túc và gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 10 năm 1994.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 528-TTg

Hanoi, September 29, 1994

 

INSTRUCTION

BANNING THE REARING AND ORDERING THE DESTRUCTION OF YELLOW SNAILS

Since 1986, Yellow Snails (Pomocea Sp.) have been introduced in our country through different channels. This is an animal capable of fast reproduction and causing harm to cultivated plants, especially the rice plant.

Upon considering the proposal of the Ministry of Agriculture and Food Industry and the inspection report of the Office of the Government, the Prime Minister instructs:

1. To ban the rearing of yellow snails on any scale and in any form throughout the country. In provinces which are rearing the yellow snail, especially Ben Tre, Long An, Kien Giang, Tien Giang, Tra Vinh and Vinh Long where the yellow snail is spreading fast, active measures must be taken to remove it. All the concerned branches and levels must take the initiative to organize the destruction of the yellow snail and not to let it spread to other areas. The yellow snail must be destroyed completely throughout the country by the end of 1994.

Any enterprises which rear the yellow snail and which cause its spread to other units shall be held accountable for the clean-up of the environment and the compensation for losses.

2. The Ministry of Agriculture and Food Industry must expeditiously design detailed measures for quarantine control and the procedure for destroying the yellow snail through combining traditional measures with the use of chemicals, direct the implementation of this Instruction and closely cooperate with the mass media at central and local levels to popularize the above-said contents to farmers.

3. The People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government shall urgently report to the Prime Minister about the state of the damage caused by the yellow snail and, at the same time, take measures to prevent further damage and to destroy the yellow snail.

The People's Committees in Ho Chi Minh City and Kien Giang province shall acknowledge their responsibility in allowing the rearing of yellow snail in their localities which has caused serious damage; and determine the extent of the damage and request the units and individuals who are responsible for the matter to pay compensation for the losses.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Instruction No.528-TTg, banning the rearing and ordering the destruction of yellow snails, promulgated by the Prime Minister of Government.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


711
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145