Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/2003/CT-UB về Tổng kết 25 năm hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 13/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2003/CT-UB  

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT 25 NĂM HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và bảo vệ môi trường đã góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và những tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường còn bộc lộ những bất cập trong một số lĩnh vực ở một số sở, ngành, quận, huyện.

Để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; rút ngắn khoảng cách so với Thủ đô của các nước trong khu vực và Thế giới, tạo tiền đề hội nhập khu vực và Quốc tế; phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một Thành phố môi trường vào năm 2010 nhân kỷ niệm 1000 năm Thang Long - Hà Nội, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1- Tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập trong hoạt động KHCN và bảo vệ môi trường trong 25 năm qua theo tinh thần Nghị quyết Trung Uơng 2 khóa VIII về khoa học, công nghệ và Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa IX, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động về KHCN và môi trường của đơn vị từ nay đến 2010. Báo cáo Tổng kết gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 30/8/2002 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Thời gian tiến hành tổng kết tháng 7 và tháng 8 năm 2003.

2- Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động KHCN và bảo vệ môi trường Thành phố, đồng thời xây dựng Kế hoạch hành động phát triển KHCN Thủ đô từ nay đến năm 2010. Thời gian tổ chức tổng kết trong năm 2003.

UBND Thành phố giao cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/2003/CT-UB về Tổng kết 25 năm hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38