Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 10/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ TIÊM PHÒNG BỆNH LỞ MỒM, LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 207/NN-KT ngày 11.3.2004 và để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt đối với bệnh lở mồm, long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn Hà Nội, nhằm hạn chế tác hại do dịch bệnh gây ra, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho các ngành, các cấp:

1/. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thương mại; Y tế; Giao thông công chính, Công an Thành phố, Hải quan Hà Nội cùng các ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các quận, huyện:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh LMLM gia súc và bệnh cúm gia cầm; Đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay số gia súc, gia cầm bị bệnh theo quy định của Pháp lệnh Thú y, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thú y Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Đồng thời hướng dẫn UBND các phường, xã, thị trấn tập trung tiêm phòng bệnh LM,LM gia súc và đẩy mạnh các biện pháp về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội.

- Thống nhất đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm  đặc biệt là kinh phí tiêm phòng bệnh LMLM gia súc, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2/. Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành liên quan:

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các HTX nông nghiệp, các cơ sở và hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung tổ chức triển khai công tác tiêm phòng bệnh LMLM gia súc và tăng cường biện pháp kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, phòng chống bệnh dại đối với đàn gia súc, gia cầm tại địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Chi cục Thú y Hà Nội.

- Cấp đủ kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm, trong đó có tiền công tiêm phòng bệnh LMLM gia súc.

-Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường trên địa bàn, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân chăn nuôi tổ chức thực hiện ngay nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171