Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2005/CT-UB về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Ất Dậu - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 03/2005/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 15/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/CT-UB 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "TẾT TRỒNG CÂY" XUÂN ÂT DÂU  - 2005.

Thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16.5.2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng; kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2004, Thành phố Hà Nội đã trồng được 420 ha rừng tập trung, đạt 98% kế hoạch; 150.000 cây xanh phân tán các loại, đạt 100% kế hoạch; 13.470 gốc tre chắn sóng bảo vệ đê, đạt 50% kế hoạch; chăm sóc 450 ha rừng, đạt 96% kế hoạch;  quản lý và bảo vệ 4.570 ha rừng đạt 95% kế hoạch.

Nguyên nhân chưa hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và trồng tre chắn sóng ven đê năm 2004: do thời tiết khô hạn nên nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và trồng tre chắn sóng gặp nhiều khó khăn; mặt khác công tác quản lý rừng lỏng lẻo, để tình trạng xâm lấn, xây dựng trái phép trên đất rừng vẫn còn xảy ra.

Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 29 BNN -LN ngày 06.01.2005 về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây năm 2005; đồng thời phát huy kết quả và khắc phục tồn tại về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, UBND Thành phố  phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Ất Dậu - 2005 với mục tiêu, nhiệm vụ: "Trồng 450 ha rừng tập trung, 150.000 cây xanh phân tán các loại và 8.100 gốc tre chắn sóng bảo vệ đê; chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan, góp phần làm cho Thủ đô ngày càng "xanh - sạch - đẹp".

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trên, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho các ngành và UBND  các quận, huyện:

1/. Sở Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Ất Dậu– 2005 tại địa phương theo chỉ đạo của UBND Thành phố và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành chuẩn bị vật tư, cây giống, kỹ thuật và kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch trồng rừng, cây xanh phân tán, tre chắn sóng năm 2005 ngay từ những ngày đầu năm. Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc về UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT

2/. Chi cục Kiểm lâm: Hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ cây xanh. Xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm về Luật bảo vệ và Phát triển rừng.

3/. Sở Giáo dục Đào tạo: Chỉ đạo các trường học phổ thông tổ chức tuyên truyền, gíáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái. Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh đường phố năm 2005.

4/. Sở Giao thông công chính: Chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyên môn thuộc ngành chuẩn bị vật tư, cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch. Phối hợp với Công an Thành phố đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ cây xanh và ngăn chặn tục lệ "bẻ cành, hái lộc" đầu xuân hàng năm.

 5/. Sở Văn hóa Thông tin: Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cây xanh và phát triển rừng đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan Thủ đô.

6/. Sở Tài chính: Cân đối Ngân sách, thống nhất báo cáo UBND Thành phố giải quyết kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" Xuân Ât DÂu  - 2005 cho các ngành, các địa phương theo chế độ quản lý tài chính.

7/. UBND các quận, huyện: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Ất dậu - 2005 tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Phối hợp với UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về lợi ích trồng cây, trồng rừng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường Thí dụ. Động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh theo phương châm: "Trồng cây nào, sống tốt cây ấy", đảm bảo sản phẩm của phong trào "Tết trồng cây" thực sự là niềm tự hào của nhân dân. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng; định kỳ kiểm tra, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hại rừng, cây xanh môi trường.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội và đề nghị các cơ quan TW trờn địa bàn Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" Xuân Ât Dậu - 2005 đạt hiệu quả thiết thực, nhằm khuyến khích động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh, phát triển rừng và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn Thủ đô. /.

 

 

TM/. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2005/CT-UB về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Ất Dậu - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38