Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

            VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành quan tâm chỉ đạo, được các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình cháy, n, sự c, tai nạn cơ bản được kim chế, giảm thiểu số vụ và thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa lũ, dịch bệnh kéo dài, dẫn tới tình hình cháy, n, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khó khăn, nht là trong tổ chức chữa cháy rừng, thực hiện nhiệm vụ CNCH trong thiên tai, lũ lụt.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, giảm thiểu số vụ cháy, sự cố, tai nạn xảy ra mùa hanh khô 2021, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trong đó tập trung: Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC, các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành động s1799-CTr/TU ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghquyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021), gắn vi kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH ti cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, nhất là tại các cơ sở, địa bàn, khu vực trọng điểm, nguy hiểm cháy, nổ cao; gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào Vì an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện và tchức khắc phục các tồn tại, thiếu sót, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ; nhất là trong sử dụng điện, xăng dầu, khí gas, sắp xếp vật tư, hàng hóa dễ cháy, nổ; đảm bảo yêu cầu ngăn cháy, thoát nạn, đặc biệt là những nơi tập trung đông người; kiện toàn lực lượng, phương tiện, phương án theo phương châm “4 tại chỗ - lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô 2020 - 2021, công tác PCCC rừng, công tác CNCH trong mùa mưa, bão và đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại hi đại biểu toàn quốc ln thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai- thực hiện nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, nhất là các cơ sở trọng điểm, nguy hiểm cháy, nổ cao, nơi vui chơi, giải trí, tập trung đông người, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp huyện, cấp xã; làm tốt công tác điều tra cơ bản; phân cấp quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo quy định, tránh chồng chéo, bỏ lọt địa bàn, đối tượng quản lý.

- Tổ chức, phối hợp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; xây dựng, hướng dẫn xây dựng, phối hợp thực tập các phương án chữa cháy và CNCH, nhất là các phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia.

- Tham mưu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021), gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021), như: Tổ chức Hội thi, Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các lực lượng PCCC; xây dựng phóng sự, phim tài liệu về thành tích kết qusau 20 năm triển khai thực hiện Luật PCCC, 20 năm toàn dân tham gia PCCC, 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các lực lượng PCCC và CNCH tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án, tiếp nhận tin báo nhanh, chính xác, tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ch trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC rừng theo quy định của pháp luật. Chđạo lực lượng Kiểm lâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, kiện toàn lực lượng PCCC rừng; tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, thường trực PCCC rừng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ rừng thực hiện các biện pháp, giải pháp PCCC rừng.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong công tác bảo vệ và PCCC rừng.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với trụ sở làm việc, cơ sở phát triển kinh tế trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình.

Phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác PCCC rừng, phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tng về PCCC và CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Triển khai thực hiện các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; không đề xuất phê duyệt quy hoạch hay cấp giy phép xây dựng các dự án, công trình khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

6. Sở Công Thương

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về PCCC các cơ sở công nghiệp, thương mại, năng lượng, cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc quản lý nhà nước chuyên ngành; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo an toàn PCCC.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh

Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm... trên báo chí, cơ quan thông tin đại chúng.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai thực hiện các quy định về PCCC trong hoạt động xúc tiến đầu tư; phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC cho các dự án, công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường: Đại học Hà Tĩnh, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn

- Phối hp với Công an tỉnh xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC và CNCH để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, với nội dung, thời lượng phù hợp với từng cấp học, bậc học; nhất là trong đào tạo nghề thường xuyên sử dụng các chất nguy hiểm cháy, n, các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị hàn, cắt kim loại.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân sản xuất trong quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây mất an toàn PCCC; xây dựng và hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong việc sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

10. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan lập dự toán, bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch này theo quy định của phá luật hiện hành.

11. Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Tổ chức kiểm tra hệ thống điện và phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, mạng viễn thông tại khu dân cư để phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại thiếu sót, mất an toàn về PCCC; tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn; phối hợp với Công an tnh triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các nhà máy điện, các dự án điện mặt trời mái nhà, phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC trước khi đóng điện thương mại.

12. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại khu dân cư, phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả xảy ra. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở, khu dân cư và chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an. Trong năm 2021, 100% xã, phường, thị trấn phải có lực lượng dân phòng theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; hàng năm 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH, hun luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ.

- Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các hành vi cơi nới chiếm dụng lối đi chung, xây cột mốc, dựng rào chắn cản trở phương tiện giao thông trên các tuyến đường vào khu dân cư; câu móc, đấu nối trái phép đường dây điện, viễn thông không đảm bảo quy định và các vi phạm quy định về PCCC.

- Khi quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa phải có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH; rà soát, bổ sung tạo các điểm tiếp nước cho xe chữa cháy theo quy định của pháp luật. Quá trình phê duyệt, cấp phép xây dựng các dự án, công trình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định. Rà soát quy hoạch các làng nghề truyền thống theo mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trưng.

- Quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất cho mạng lưới cơ sở Cảnh sát PCCC và CNCH cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

13. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền, vận động huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC và CNCH; gắn kết phong trào “Toàn dân PCCC” với các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phát động; đưa nội dung phong trào Toàn dân PCCC vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng, củng cố lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 04 tại chỗ.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) về tình hình, kết quả thực hiện (kế hoạch triển khai gửi trước ngày 31/01/2021; Báo cáo kết quả thực hiện gửi trước ngày 15/11/2021).

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Cơ quan TW, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh Văn phòng, các PVP;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102