Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 276/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về nguyên tắc chi tiêu, quy mô và cơ cấu đầu tư ngân sách cho các trường đại học, cao đẳng công lập giai đoạn 2011-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 276/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 276/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ NGUYÊN TẮC CHI TIÊU, QUY MÔ VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2011-2015

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về nguyên tắc chi tiêu, quy mô và cơ cấu đầu tư ngân sách cho các trường đại học, cao đẳng công lập giai đoạn 2011-2015. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

1. Việc đánh giá quy mô, cơ cấu đầu tư ngân sách và nhu cầu thực tế chi tiêu của các trường đại học, cao đẳng công lập trong những năm qua, làm căn cứ xây dựng kế hoạch và định hướng cho giai đoạn tới là rất cần thiết, phải được đặc biệt quan tâm. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của các Bộ đã làm rõ được nhiều nội dung liên quan, song cần phải tiếp tục hoàn thiện báo cáo, có đánh giá sâu, toàn diện hơn những nội dung liên quan.

2. Thời gian tới, các Bộ cần tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng, hoàn chỉnh lại báo cáo về tình hình đầu tư của ngân sách nhà nước cho cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2006-2010 và định hướng cho giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 11 năm 2010. Lưu ý trong báo cáo cần làm rõ về việc đầu tư xây dựng cơ bản của các trường đại học, cao đẳng công lập, tỷ lệ vốn của các nguồn, việc đầu tư cho các loại trường khác nhau như: trường trọng điểm, trường trực thuộc các Bộ, ngành, trường trực thuộc các địa phương …, xác định rõ cơ cấu tỷ lệ từ các nguồn: ngân sách nhà nước, học phí và các nguồn thu khác của các trường để có định hướng cụ thể cho giai đoạn đến 2015 và 2020 theo hướng giảm dần tỷ lệ chi của ngân sách nhà nước, tăng dần nguồn học phí và nguồn thu của các trường, đồng thời nghiên cứu, có quy định cụ thể về tỷ lệ phần trăm vốn cho xây dựng cơ bản trong tổng ngân sách cho giáo dục đại học và nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư cho các trường. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu tăng quy mô sinh viên đại học và tỷ lệ sinh viên học ngoài công lập trong giai đoạn tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn giao cho một số trường đại học công lập nghiên cứu, xây dựng đề án về phương án tài chính cho các trường đại học trong giai đoạn tới theo tinh thần tăng tự chủ tài chính của các trường, giảm dần tỷ lệ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để có thêm phương án tham khảo trong việc hoàn thiện phương án chung.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo về tình hình đầu tư của ngân sách nhà nước cho các cơ sở dạy nghề giai đoạn 2006-2010 và định hướng cho giai đoạn 2011-2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30 tháng 11 năm 2010, lưu ý báo cáo cần làm rõ về nhu cầu vốn đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản của khối các trường dạy nghề.

3. Về việc tổ chức các hội nghị chuyên đề trong thời gian tới:

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan: Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đào tạo của các trường đại học, cao đẳng công lập trong toàn quốc trước 25 tháng 10 năm 2010, trong đó cần làm rõ những hạn chế, yếu kém về điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập so với nhu cầu thực tế như: phòng học, giảng đường, điều kiện làm việc của giảng viên, tài liệu, giáo trình, thư viện, thiết bị thí nghiệm thực hành, kí túc xá … và đầu tháng 11 năm 2010 tổ chức Hội nghị đánh giá về việc đầu tư ngân sách cho giáo dục đại học công lập giai đoạn 2006-2010 và định hướng của giai đoạn 2011-2015.

- Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị và bố trí kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo ở các cơ sở dạy nghề công lập và đánh giá đầu tư của nhà nước cho các cơ sở dạy nghề công lập giai đoạn 2006-2010 và định hướng đầu tư giai đoạn 2011-2015 trong tháng 11 và tháng 12 năm 2010.

- Trước ngày 20 tháng 10 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị bàn về quỹ đất cho giáo dục đại học.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐ-TB&XH; KH&ĐT; Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 276/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về nguyên tắc chi tiêu, quy mô và cơ cấu đầu tư ngân sách cho các trường đại học, cao đẳng công lập giai đoạn 2011-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123