Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 84/2003/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 87/2001/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam áp dụng trong năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 84/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 84/2003/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2001/QĐ-TTG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN THU, KHOÁN CHI CHO ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG NĂM 2003

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi tài chính đối với Đài truyền hình Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 576 TC/HCSN ngày 16 tháng 01 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Đài truyền hình Việt Nam thực hiện khoán thu, khoán chi tài chính với một số nội dung theo quy định tại Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2003.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tại Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

" Điều 3. Mức khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam trong năm 2003 như sau:

1. Mức khoán thu là 380 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả số thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

2. Mức khoán chi là 380 tỷ đồng, trong đó:

a) Mức khoán chi bao gồm các khoản chi cho các hoạt động thường xuyên của Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đài Truyền hình Việt Nam chủ động bố trí các khoản chi trong phạm vi nguồn thu thực tế hàng năm để chi cho các nội dung sau:

- Thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, nhuận bút, các khoản đóng góp đối với người lao động.

- Thanh toán các khoản chi nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn.

- Mua sắm các loại vật tư, hàng hoá, sửa chữa thường xuyên, sửa chưa lớn tài sản, trang thiết bị.

- Chi nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành, trừ số thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác.

- Chi khác có liên quan đến hoạt động quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác

b) Mức khoán chi nêu trên không bao gồm các nội dung sau đây:

- Chi nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động thu quảng cáo trên truyền hình và các hoạt động dịch vụ khác.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi nghiên cứu khoa học đề tài chương trình cấp nhà nước, chi đào tạo tại các trường thuộc Đài truyền hình Việt Nam quản lý. Các khoản chi này được ngân sách nhà nước cấp phát theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm ".

2. Sửa đổi Điều 5 như sau:

" Điều 5. Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và thực hiện chế độ nhuận bút theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút ".

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

" Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng định mức lao động cho Đài truyền hình Việt Nam ".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2003/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 87/2001/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam áp dụng trong năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status